Presbiyopi Tedavisi
Presbiyopi Tedavisi
Presbiyopi merceğin, uyum aracılığıyla gözün odağını değiştirme yeteneğini kaybetmesidir ki bu süreçte göz kasları, merceğin şeklini değiştirirler. Presbiyopi, kırklı yaşların ilk yıllarında başlar ve sonuçta herkes etkilenir.

Asıl sıkıntı, hipermetropluktakinin aynısıdır. Yakındaki nesnelerden gelen ışık ışınlarının odak noktası, retinanın arka tarafında kalır ve odak dışındadır. Hipermetroplukta, bunun böyle olmasının sebebi, göz küresinin normalden kısa olmasıdır. Presbiyopide durumun böyle olmasının sebebi, yaşlı merceğin daha sertleşmesi ve esnekliğinin azalmasıdır. Bu da, odak noktasının retinanın önüne gelmesini sağlayan, uyumun gerçekleşmesi için gerekli ışık ışınlarının daha keskin olarak bükülmesini zorlaştırır ya da olanaksız kılar.

Yorgun olduğunuz zaman, geceleri ya da az ışıkta okumak daha da zor olabilir. Presbiyopi, görme kusurunuzun nasıl olduğunuza bakmaksızın oluşur.

Presbiyopinin ilk belirtisi, okurken nesneleri uzaklaştırma ihtiyacıdır. İlerleyen zamanlarda bu bulanık görme daha da artar ve alın , şakak bölgesinde ağrılar oluşur.Gözü yakın nesnelere zorlanarak odaklamak zamanla başka sorunları da beraberinde getirir. Okuduktan sonra, geçici olarak, uzaktaki nesneleri net olarak görmek de zorlaşabilir çünkü uzaktaki nesneler de odaklana-bilmek için uyum gerektirir.

Presbiyopinin yegane çözümü, çoğunlukla optik düzeltmedir (okuma gözlük¬leri ). Miyop için düzeltici mercekler taşıyan kişiler, çift odaklı gözlüğe (üst kısım uzak görüş içindir ve alt kısım da yakın görüş içindir) ihtiyaç duyarlar ya da iki ayrı gözlük kullanırlar.

Presbiyopinin giderek kötüleşmesi yüzünden, 60'lı yaşların sonuna kadar yazılan reçeteler sıklıkla değişir. Bu yaşlara gelince de, presbiyopi durağanlasır 60-65 yaşından itibaren, merceğin esnekliğini kaybetmesi sebebiyle, gözün odaklama yeteneği fiilen durur; bu aşamada, yakını görmek tamamen gözlüklere bağımlı hale gelir. Bununla beraber, miyop olanlar  yakına bakerken uzak gözlüklerini çıkartır ve yakın işlerini yaparken daha rahat görebilirler.

Presbiyopinin Belirtileri Nelerdir?

Presbiyopi hastaları cisimleri 50 cm. den daha yakına getirdiklerinde görmekte zorlanmaktadır. Bu nedenle cisimleri uzaklaştırarak görebilirler. İlerleyen zamanlarda yakını görme hala bozuk ise alın ve şakak bölgesinde baş ağrısı da eşlik edebilir.

Presbiyopi Nasıl Tedavi Edilir?

Dünyada bu konuyla ilgili uygulanan birçok tedavi yöntemi bulunmaktadır. Bu tedavi yöntemlerinin kendisine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Şu an presbiyopi tedavisi için tüm dünyada en güvenilir yöntem olarak kabul edilen göz içi multifokal mercek operasyonları ve presbyond lazer tedavileri hastanemizde başarı ile uygulanmaktadır.

Gözlükle Tedavi

  • Bifokal Gözlükler
  • Multifokal (progresif) gözlükler

Kontakt Lensle Tedavi

Multifokal kontakt lensler: Lense uygun olan hastalar bu lensleri kullandıklarında başarılı sonuçlar almaktadırlar. Ancak 40 yaş üstü hastalarda gözyaşı kalitesindeki azalma nedeniyle kullanımda sorunlar yaşanabilmektedir.

Kontakt lens ile monovizyon (tek gözü miyop bırakma): Bu tedaviye uygun olup olmadığınız ancak ilk muayenenizde belli olabilir.

Presbiyopi (Yakında Görme Güçlüğü) Hastaları İçin Bir Seçenek

Yaşlanan gözde yakına bakmada uyum sorunu yaklaşık 45 yaşlarında başlar. PRESBYOND Lazerle Uyum Alanı yöntemi kullanılarak bu uyum sorununu refraktif cerrahi yaklaşımı ile gidererek uzak, orta ve yakın mesafelerde iyi bir görme sağlanabilir. Son derece hassas girişim imkanı tanıyan korneal refraktif cerrahiden faydalanıp görme alanı derinliği sağlanarak görme keskinliği sağlanması imkanını sunar.

Gözde doğal olarak bulunan sferik aberrasyon kullanılıp kişiye özel lazer girişiminin kapsamı birçok açıdan konvansiyonel monovizyon lazer yöntemine göre daha çok insanı kapsayacak şekilde genişlemektedir.

PRESBYOND Lazerle Uyum Alanının Kişiye Özgü Tedavisinin Faydalarını Keşfedin

Kişiye Özgü

PRESBYOND Lazerle Uyum Alanı ile refraktif cerrahiden önce, kişinin kendisine özel, gözünde bulunan “wavefront verileri” dikkate alınarak girişim gerçekleştirilir.

Tüm mesafeler

PRESBYOND Lazerle Uyum Alanı ile hemen hemen hiç ödün vermeden yakın, orta ve uzak mesafelerde net bir görme hedeflenmektedir.

Hemen

Birçok hasta aynı gün okumaya başlayabilir.
PRESBYOND Lazerle Uyum Alanından geniş bir hasta yelpazesi faydalanabilir
Miyop
Hipermetrop
Astigmatlı ve hatta
Sadece yakın gözlük ihtiyacı olan presbiyopik hastalar
PRESBYOND Lazerle Uyum Alanı
Konvansiyonel monovizyondan bir adım ötesi
İş akışı yönünden lazer tedavisi ile yapılan konvansiyonel monovizyona benzer. Ancak kişiye özel düzeltme yaptığından özellikle sonuçları açısından bir adım öndedir.

PRESBYOND Lazerle Uyum Alanı

Presbiyopik hastalar için fizyolojik olarak en iyi hale getirilmiş, göz tedavisinde erişilen mükemmellikteki bir sonraki adımdır. Konvansiyonel monovizyonda olduğu gibi dominant göz uzakta neredeyse sıfır numara yapılırken dominant olmayan göz yakın görme için -1.5D kadar hafif miyopik bırakılır. Bu mikro monovizyon stratejisi, korneadaki tüm optik bölgede devamlı bir kırıcılık yaratarak alan derinliğini arttıracak bir yöntemle desteklenir. PRESBYOND Lazerle Uyum Alanı gözün işlevsel yaşı ve ameliyat öncesi sferik aberrasyonlarını göz önünde bulunduran, kesinlikle kişiye özel bir tedavidir. Bunun sonucunda her hasta için oluşturulan yakın ve uzak görmedeki iki görüntü kişiye özel bir şekilde birleştirilir; buna “Uyum Alanı” diyoruz.

Eşsiz “Uyum Alanı”

Uyum Alanı, beynin her iki gözden gelen görüntüleri birleştirmesini kolaylaştırır. Bu konvansiyonel monovizyona göre önemli bir avantajdır. Mükemmel yakın ve uzak görmenin yanında, PRESBYOND Lazerle Uyum Alanı olan hastalar orta mesafede çok iyi görme keskinliği ve kontrast duyarlılığı yaşarlar. Çok hızlı uyum sağlarlar ve çoğu artık gözlük takmak zorunda kalmadığı için mutludur.
Bu yüzden PRESBYOND Lazerle Uyum Alanı olan hastaların çoğu bu durumu tolere eder (%97’ye kadar1)

Konvansiyonel Monovizyon

Konvansiyonel monovizyon tedavi yöntemlerinde (hem cerrahi hem kontakt lens), dominant göz neredeyse sıfır numara yapılır. Non dominant göz ise genelde -3.0D’ye kadar miyopik bırakılarak yakın görme için düzeltme yapılır. Bu yöntem yakın ve uzakta en ideal görmeyi sağlamayı hedefler. İşlem sonrasında beyin farklı seviyelerde düzeltme yapılan iki ayrı görüntü ile uğraşır.
Bilimsel çalışmalar göstermiştir ki yakın ve uzak mesafede net görüntü yakalayabilmek için hastaların sadece %59-67 kadarı her iki görüntüyü başarıyla birleştirebilmektedir.1 Bu yöntemi tolere edenler orta mesafede “Bulanık Alan” denen düzeltilmemiş bir boşlukla kalırlar. Bulanık görüntülere ek olarak kontrast duyarlılığı ve her iki gözle görmenin azalması gibi yan etkiler oluşabilir. Aynı zamanda her iki görüntüyü tek bir görüntü olarak algılamaya alışmak ta genelde uzun zaman alır.
Konvansiyonel monovizyon ödünleri olan bir yöntemdir. Bir grup hasta için uygun bir seçenek değildir.

PRESBYOND Lazerle Uyum Alanı

Kişiye Özel

Genel olarak bakıldığında konvansiyonel monovizyon yöntemleri standart ablasyon profillerini kullanır. PRESBYOND Lazerle Uyum Alanı ise arttırılmış alan derinliği nedeniyle her göz için kişiye özel uygulama içerir.

Kişiye Özel Ablasyon

PRESBYOND Lazerle Uyum Alanı presbiyopik hastaları tedavi eden gerçek bir kişiye özgü yaklaşımdır. Her göze alan derinliği sağlamak için ameliyat öncesi alınan wavefront verisi kişiye özel hesaplanarak yapılacak işleme dahil edilir. Böylece en ideal hedefi tutturabilmek için her göze ayrı bir kişisel nomogram oluşturulur. İşlemin monovizyon kısmı hastanın toleransı göz önünde tutularak ameliyat öncesi ayarlanır. Ayrıca hastanın göz bebeği boyutu da dikkate alınarak farklı optik zon seçimi yapılır.

Artan Orta-İleri Yaş Grubu

Yaşla kaybedilen akomodasyon için uygun olan bir lazer yöntemi olan PRESBYOND Lazerle Uyum Alanı, 40-60 yaş aralığında olan hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için idealdir. Bu yöntem aynı zamanda presbiyopiyi gidermek için en az girişim gerektiren yöntemdir.

Bilinen Yöntem

LASIK işlemi ilk kez 1990 yılında ortaya çıkmış ve 1999 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde kabul görüp uygulanmaya başlamıştır. PRESBYOND Lazerle Uyum Alanı yöntemi de uzun yıllardır kullanılan ve kabul görmüş LASIK işlemini kullanmaktadır. PRESBYOND Lazerle Uyum Alanında her iki gözün tedavi planlaması bu alanda kendini kanıtlamış ZEISS firmasının CRS-Master® programı ve MEL 90 Excimer Lazer platformu ile yapılmaktadır.

Tüm Mesafeler

Tamamen görsel sonuçlar açısından bakıldığında, PRESBYOND Lazerle Uyum Alanı tüm mesafelerde, yani yakın, orta ve uzakta, konvansiyonel monovizyona göre net bir görüş sağlar. Daha da iyisi, neredeyse tüm hastalar okuma gözlüğü takmaktan kurtulur.1-4,6

Üstün Görme Keskinliği

Her birey için özelleştirilmiş tedavi yapıldığından PRESBYOND Lazerle Uyum Alanı yakın ve uzak görmede mükemmel görme keskinliği sağlar. Konvansiyonel monovizyon yöntemlerinin aksine, PRESBYOND Lazerle Uyum Alanı aynı zamanda Uyum Alanı içerisinde orta mesafede iyi bir iki gözle görme imkanı sunar. Klinik çalışmalar işlevsel iki gözle görmenin korunduğunu ve kontrast duyarlılığında neredeyse hiç kayıp olmadığını göstermektedir.1 Aynı zamanda, tek gözle birden fazla görüntünün görülmesi gibi yan etkiler neredeyse tamamen yok edilmiştir.

Tamamen Doğal Yaklaşım

PRESBYOND Lazerle Uyum Alanı fizyolojik bir çözümdür ve presbiyopik hastaların tedavisi için gerçek bir aynı anda iki gözü kullanmaya müsaade eden bir yöntemdir.

Geniş Bir Hasta Grubuna Uygulanabilir

PRESBYOND Lazerle Uyum Alanı, uzak gözlüğü takmayan ve astigmatizması olan (2.0 D silindire kadar) presbiyopik hastalar da dahil -8.0 D ile +2.0 D arası gözlük kusuru olanları tedavi etmede etkin ve ispatlanmış bir yöntemdir.

Hemen

PRESBYOND Lazerle Uyum Alanı tekniğini diğerlerinden ayıran hastanın görsel olarak pozitif etkiyi hemen algılamasıdır.1-4,6

Birçok Hasta İçin Uygun

PRESBYOND Lazerle Uyum Alanı ile tedavinin önemli bir avantajı konvansiyonel monovizyona göre daha fazla hasta tarafından kabul görmesidir. PRESBYOND Lazerle Uyum Alanı presbiyopi ile ilişkili bozuklukları %97’ye1 kadar tedavi etmede etkinken, konvansiyonel monovizyonda bu rakam %59-67’de5 kalmaktadır. Uzakta gözlük ihtiyacı olmayan ve astigmatizması olan hastalar bile tedavi edilebilmektedir. Gerçekten de karşılaştırılabilir herhangi bir yöntemden çok daha fazla başarı potansiyeline sahiptir.

Yukarıdaki bilgiler aşağıda verilen kaynaklara dayandırılmaktadır:

1. Reinstein DZ, Couch DG, Archer TJ. LASIK for Hyperopic Astigmatism and Presbyopia Using Micro-monovision With the Carl Zeiss Meditec MEL 80. J Refract Surg. 2009;25(1):37-58.
2. Reinstein DZ, Archer TJ, Gobbe M. LASIK for Myopic Astigmatism and Presbyopia Using Non-Linear Aspheric Micro-Monovision with the Carl Zeiss Meditec MEL 80 Platform. J Refract Surg. 2011;27(1):23-37.
3. Reinstein DZ, Carp GI, Archer TJ, Gobbe M. LASIK for the correction of presbyopia in emmetropic patients using aspheric ablation profiles and a micro-monovision protocol with the Carl Zeiss Meditec MEL 80 and VisuMax. J Refract Surg. 2012 [In Press].
4. Reinstein DZ, Archer TJ, Gobbe M. Stereoacuity after Corneal Presbyopic LASIK in Myopic, Hyperopic and Emmetropic Patients. ESCRS Annual Meeting, Vienna, September 2011.
5. Evans BJ. Monovision: a review. Ophthalmic Physiol Opt. 2007;27(5):417-439.
6. LASER BLENDED VISION FOR PRESBYOPIA CORRECTION
Dan Z. Reinstein, MD, MA, FRCSC, FRCOphth;
7. Timothy J. Archer, MA, DipCompSci; and Marine Gobbe, MST(Optom), PhD
Bu internet sitesi veri politikalarına uygun çerezler kullanır. Bu internet sitesine bakmaya devam etmeniz, çerez kullanımımızı kabul ettiğiniz anlamına gelir. Detaylar için tıklayınız.
x
İletişim Formu Covid-19 Önlemleri