Hipermetrop
Hipermetrop
Görme kusurları içerisinde yer alan hipermetrop hastanın, yakını görememesi durumudur. Hipermetroplar uzağı net görebilirken, yakın mesafede sıkıntı yaşarlar bunun da sebebi gözün ön ve arka uzunluklarının normalden kısa olmasıdır. Hipermetrop tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır.
 

Gizli Hipermetrop Nedir?

Genellikle ilköğretim öğrencilerinde görülen 'gizli hipermetrop' erken teşhis edilememesi halinde ileriki yıllarda ciddi sorunlara yol açabilen bir rahatsızlıktır. Bu durumdaki hastalar uzağı da yakını da iyi görürler, sadece okuma yaparken ve geceleri görmede güçlük çekerler bu durumda da baş ağrısı ve göz yorgunluğu oluşur. Çocuklarda okulda başarısızlığa da sebebiyet veren bu hastalıktan korunabilmek için 1 ile 5 yaş arasındaki her çocuğun mutlaka göz muayenesinden geçirilmesi gerekir.
 

Hipermetrop Belirtileri

En belirgin olanı yakını görememedir. Uzun süre tedavi edilmez ve görmezden gelinirse göz tembelliğine sebep olur. Diğer belirtiler ise baş ağrısı, bulanık görme, ışığa duyarlılık, göz yorgunluğu, okumada isteksizlik, içe şaşılık özellikle çocuklarda topu yakalamada başarısızlık, dikkat dağınıklığı, televizyonu olabildiğince yakından izleme gibi kendini belli eder.
 

Hipermetrop Çeşitleri Yapısal Hipermetropi

Gözün ön ve arka uzunluğunun kısa olmasından ötürü görüntü tam olarak algılanamaz ve bulanık bir görüntü oluşur.
Kornea ya da göz merceğinin normal uzunlukta olmasına karşın gözün ön ve arka uzunluğu normal değerlerden kısadır.

Akomodatif Hipermetropi

Gözlerin yakını yeterince görememesi sebebiyle görüntüyü netleştirmek için aşırı uyum sağlamasıdır. Göz merceği kırıcılık gücünü değiştirerek net görüş sağlamaya çalışır. Görme refleksini doğrudan etkilediği için zaman içerisinde göz bebeğinde ufalma ve çocuklarda gözlerin içe dönmesi gözlemlenebilir.
 

Hipermetrop Tedavisi

Tüm görme kusurlarında olduğu gibi ilk tedavi seçeneğimiz gözlüktür. Yapılan detaylı bir muayyenin ardından gözdeki hipermetrop derecesi belirlenir ve reçeteli gözlük yazılır. Gözlük kullanmakla ilgili sıkıntısı olan hastalara ise yine dereceli kontakt lens önerilir. Ancak lens kullanımı ciddi bir dikkat ve hijyen gerektirmektedir ve hastalar daimi olarak kullanamayabilir o durumda da 18 yaşın üzerindeki hastalarda refraktif cerrahi yani korneada lazer cerrahisi uygulanabilir. Eğer hasta bu tedaviye de uygun değilse o zaman göz içindeki merceğin değişimi ya da ikinci bir lensin konulduğu (fakik lens)operasyonla da hipermetrop tedavi edilebilir.
 

Hipermetrop’un Lazerle Tedavisi Mümkün müdür?

Miyop, hipermetrop ve astigmatın tedavisinde kullanılan ve refraktif cerrahide bütün dünyada uygulanan en yaygın yöntem LAZER' dir.Birkaç tip lazer ameliyatı vardır. İlki Lasik dediğimiz, kapak( flep )yaratarak yapılan ameliyatlardır. Diğeri ise PRK Lasek tipi yüzeyel yapılan ameliyatlardır. SMILE lazer ise en yeni yani 3. kuşak lazer refraksiyon cerrahisidir. Fakat hipermetropide Smile lazer henüz uygulanamamaktadır.
 

Bebeklerde Hipermetrop Tedavisi

Bebeklik ve çocukluk döneminde hipermetrop tedavisi sadece gözlük kullanımı ile gerçekleşirken 18 yaşına gelindiğinde hastanın durumu tekrar değerlendirilerek refraktif cerrahi yani kornea lazer cerrahisi ile tedavi edilebilir.
 

Hipermetrop Ameliyatı

Miyop, hipermetrop ve astigmatın tedavisinde kullanılan ve refraktif cerrahide bütün dünyada uygulanan en yaygın yöntem LAZER' dir.Birkaç tip lazer ameliyatı vardır.
İlki Lasik dediğimiz, kapak ( flep ) yaratarak yapılan ameliyatlardır. Bu ameliyatlarda dokuya ulaşmak için kornea üzerinde bıçaklı ya da bıçaksız lazerle bir kapak yaratılır, dokuya ulaşıp işlem gerçekleştikten sonra bu kapak kapatılır. Bu işlem yapıldıktan sonra hasta iyi görmeye başlar. Ağrı, yanma ve batma gibi şikâyetler ya hiç olmaz ya da kısa sürelidir.
Diğeri ise PRK Lasek tipi yüzeyel yapılan ameliyatlardır. Bu tip ameliyatlarda korneada herhangi bir kesi oluşturulmaz. Yalnız korneanın en üstündeki epitel doku sıyrılıp lazer, hastanın korneasına direkt uygulanır. Operasyon sonrası kornea yüzeyini korumak amacıyla 2-3 gün kontakt lens takılmaktadır. Bu işlem sonrası net görüş seviyesine ulaşmak 3-4 haftayı bulabilmektedir. Lazer sonrası 3-4 gün ağrı, batma, sulanma ve görmede bulanıklık gözlemlenebilmektedir.
Kornea ve lens üzerinde yapılan girişimlerle kırılma kusurunun kalıcı tedavisi sağlanır.

Çoğunlukla 40 yaşını aşmış uzak veya yakın mesafede ya da her iki mesafede görme zorluğu olan ve gözlüklerinden tamamen kurtulmak isteyen bireyler bu prosedüre uygun adaylardır. Başarılı bir operasyon ile multifokal lens takılan her hasta hem uzak hem de yakın mesafelerde net görüşe sahip olabilmektedir.
Gözdeki kırma kusuru (göz numarası) lazer işlemiyle düzeltilemeyecek kadar yüksek olan daha genç hastalarda yine “Akıllı Mercek” tedavisine başvurulabilmektedir.
Oluşturma Tarihi : 12.06.2022
Güncelleme Tarihi : 12.01.2023
Editör : Yeliz Yiğit
Bu internet sitesi veri politikalarına uygun çerezler kullanır. Bu internet sitesine bakmaya devam etmeniz, çerez kullanımımızı kabul ettiğiniz anlamına gelir. Detaylar için tıklayınız.
x
İletişim Formu Covid-19 Önlemleri