Genel Anestezi
Genel Anestezi
Tarihsel süreçler boyunca hastaların cerrahi müdahalelerden kaçınmasına yol açan ağrıyı önlemek adına bir yol aranmış, genel anestezinin bulunuşu ile birlikte operasyon süreçleri konforlu ve güvenli bir hal almıştır. Yıllar içerisinde teknolojik gelişmeler ışığında yöntem olarak gelişen genel anestezi, günümüzde anestezi uzmanı kararı ile birçok farklı operasyonda kullanılabilmektedir.

Genel Anestezi Nedir?

Genel Anestezi, damar yolundan verilen ilaç ve-veya nefes yoluyla solutulan anestezik gaz yardımı ile sağlanan tam uyku hali olarak tanımlanabilir. Bu uyku hali ile gerekli operasyon, ağrı duyusu ve hareket ortadan kaldırılarak sağlanabilmektedir. Ağrılı cerrahi işlem sırasında uyutulan hasta, işlem boyunca anestezi uzmanı tarafından takip ve tedavi edilir, genel anestezi sonrası uyandırılır. 

Genel Anesteziye Nasıl Karar Verilir?

Lokal anesteziden farklı olarak operasyon esnasında hastanın bilincinin tümüyle kapalı olduğu genel anestezi yönteminin uygulanmasına dair hastanın genel durumunu ve tercihini de göz önünde bulundurarak karar verecek olan anestezi doktorudur. Ameliyat kararı verildikten sonra hasta, ameliyat öncesinde mutlaka anestezi uzmanı tarafından değerlendirilir.  Anestezi kararından önce hasta muayene edilir, gerekli test örnekleri alınır ve anestezi uzmanıyla görüşmesi sağlanır. Bu süreç sonrasında hastanın anestezi riski belirlenir, hasta bilgilendirilerek olası riskler anlatılır. Gerekli görüldüğünde hastanın ek hastalıkları için ilgili branştan konsültasyon istenir.

Genel Anestezi Nasıl Uygulanır?

Genel anestezi uygulamasına anestezi uzmanı tarafından karar verilen hasta, ameliyathaneye alınır. Hastaya ameliyat süresince yaşamsal fonksiyonlarının izlenebilmesi adına gerekli olan cihazlar bağlanır. Hasta damar yolundan verilen ilaç yardımıyla uyku haline sokulur. Hasta uyuduktan sonra, uyku durumunda solunumunun sağlanması adına soluk borusuna tüp yerleştirilir. Hastanın uyku hali gerekli uygulamalarla işlem sonuna dek anestezi uzmanının takibinde devam ettirilir. Ameliyatın ardından anestezik gaz salınımı sona erdirilir. Hastaya tüp yardımıyla uyanana dek oksijen verilir. Genel anestezi sonrası uyanma haline geçen, bilinci ve solunumu yeterli seviyeye ulaşan hastanın soluk borusundaki tüp anestezi uzmanı tarafından çıkarılır.

Genel Anestezi Kimlere Uygulanmaz? 

Amerikan Anestezi Derneği tarafından hasta risk düzeyleri ASA sınıflaması adı verilen skorlar ile belirlenmiştir. Bu sınıflama çerçevesinde hasta yüksek risk grubunda yer alıyorsa ve genel anestezi yönteminde karar kılındıysa, anestezi uzmanı karşılaşılabilecek olası problemleri belirler ve hasta için gerekli konsültasyonları yaptırdıktan sonra, ilgili branş önerileri doğrultusunda bu problemlere ilişkin gerekli önlemleri alarak riski azaltmaya çalışır. Genel anesteziye uygun olmayan hasta sayısı oldukça azdır. Dolayısıyla belirli bir grup hasta için genel anestezinin uygun olmamasından söz edilememekle birlikte, bu konuda uygun kararı verecek olan anestezi uzmanıdır.
Bu internet sitesi veri politikalarına uygun çerezler kullanır. Bu internet sitesine bakmaya devam etmeniz, çerez kullanımımızı kabul ettiğiniz anlamına gelir. Detaylar için tıklayınız.
x
İletişim Formu Covid-19 Önlemleri