Katarakt göz merceğinin şeffaflığının yitirilmesi ile ortaya çıkan kişinin görme seviyesini ve kalitesini azaltan bir hastalıktır. Katarakt cerrahisinde uygulanan fako yöntemi, bilimsel ve teknolojik gelişmelerdeki son noktadır.

İğne yapılmaması, dikiş kullanılmaması, ameliyat sonrası göze bandaj uygulanmaması bu yöntemin hastaya sağladığı rahatlıktır.

Katarakt cerrahisinde göz içine konulacak olan lensin derecesinin hesaplanması, mevcut teknolojinin sağladığı imkanlar dahilinde kullanılan hassas cihazlardan biri  olan İOL MASTER ile yapılmaktadır. İOL MASTER  cerrahi uygulamada hekimler tarafından yapılan tedavinin sonucunu olumlu olarak etkilemektedir.