Uzm. Dr. Musa SARAÇOĞLU

Şube:İzmir Balçova
Doğum Yeri ve Tarihi:1961 - Kırıkkale
Uzmanlık Alanı:Üroloji
Üye Olduğu Dernek ve Kuruluşlar:Türk Üroloji Derneği, Ege Üroloji Derneği, Avrupa Üroloji Derneği
Bildiği Diller:İngilizce


Özgeçmiş

Adı Soyadı

         Musa Saraçoğlu

Doğum Yeri ve Tarihi

         Kırıkkale 2 Ağustos 1961

Bildiği Yabancı Diller

         İngilizce

Eğitim Durumu ve Tecrübe

         Üroloji Uzmanı

Tedavi Alanları

Prostat hastalıkları

Kısırlık ve İkdidarsızlık

İdrar kaçırma durumları ve Ürodinamik çalışmalar

Ürolojik enfeksiyonlar (Sistit, prostatit, böbrek iltihapları...)

Ürolojik tümörler

Sistoskopik değerlendirme

Sünnet

Üriner sistem taş hastalığı (Böbrek, üreter ve mesane taşları...)

Erkeklerde cinsel problemler

Erkek genital organlarının hastalıkları

Ürojinekolojik ve nöroürolojik hastalıklar

Ağrılı mesane hastalığı

 

 

        

Çalıştığı Merkezler

Kars, Sarıkamış Sağlık Ocağı

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yozgat Devlet Hastanesi

İzmir Şifa Hastanesi

Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi

İlke Tıp Merkezi

İzmir Özel Deniz Hastanesi

BatıGöz Cerrahi Tıp Merkezi

Bilimsel Yayın Sayısı

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. SARAÇOGLU MUSA,ÖZTÜRK HAKAN,DURAN ARZU,ATALAY SABRI The relationship between

coronal sulcus lymphangitis and IgE. Revista Internacional de Andrologia, Doi: 10.1016/j.androl.

2015.07.006

 

 1. SARAÇOGLU MUSA,ÖZTÜRK HAKAN,DURAN ARZU (2015). The Microorganisms Isolated From

Urine And Ejaculate Samples And The Antibiotic

Susceptibilities. Kasmera, 43(1), 155-163.

 

 1. SARAÇOGLU MUSA,ÖZTÜRK HAKAN,DURAN ARZU,SABRI ATALAY (2015). Effect of

microorganisms on etiology of hematospermia. Archivio Italiano di Urologia e Andrologia, 87(1),

80-82., Doi: 10.4081/aiua.2015.1.80

 

 1. Mine Genç, Berhan Genç, Serap Karaarslan, Aynur Solak, Musa Saraçog?lu (2014). Endometriosis localized to urinary bladder wall mimicking urinary bladder carcinoma. Archivio Italiano di Urologia e Andrologia, 86(3), 233-234., Doi:10.4081/aiua.2014.3.233

 

 1. Musa Saraçoglu, Tarik Zengin, Hakan Ozturk, Mine Genç (2014). Female Genital Mutilation/

Cutting Type 4. J Androl Gynaecol, 2(4), 1-5.

 

 1. M u s a S a r a ç o g l u , H a k a n Ö z t ü r k ( 2 0 1 4 ) . F e m a l e C i r c u m c i s i o n

Review Article. Androl Gynecol: Curr Res , 2(2), Doi: 10.4172/2327-4360.1000120

 

 1. Saracoglu Musa, Ozturk Hakan, Zengin Tarik, Kerman Huseyin S. (2014). Comparison of thermal

cautery-assisted circumcision with the conventional technique. Human Andrology, 4(2), 34-37.,

Doi: 10.1097/01.XHA.0000439147.28288.fe

 

 1. Kobak Senol, Saraçoglu Musa (2014). Peyronie's disease in a patient with primary Sjögren's

Syndrome. International Journal of Rheumatic Diseases, 17(1), 116-117., Doi: 10.1111/1756-

185X.12199

 

 1. Ozturk Hakan, Saracoglu Musa, Zengin Tarik, Sivrikoz Oya Nermin, Kerman Hüseyin Serhat,

Adakan Saban (2013). Asymptomatic Sertoli cell tumour diagnosed during azoospermia work-up.

Asian Journal of Andrology, 15(6), 845-846., Doi: 10.1038/aja.2013.101

 

 1. Öztürk Hakan, Saraçoglu Musa, Karaarslan Serap, Zengin Tarik, Gülsen Askın, Kalaycıoglu Sena

(2013). A case of renal tuberculosis diagnosed during percutaneous nephrolithotomy. Case

Reports in Clinical Medicine, 2(07), 411-414., Doi: 10.4236/crcm.2013.27109

 

 1. Musa Saraçoglu, Serdar Ugras (1994). Squamous cell carcinoma of the scrotum. International

Urology and Nephrology, 26(5), 571-572.

 

Yazılan kitaplar

1.Sistoüretroskopi El Kitabı (2015)., Saraçoglu Musa, Tarhan Fatih, Eryıldırım Bilal, Musa

Saraçoglu isme tescilli, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 177, ISBN:978-605-65313-0-9

 

https://books.google.com.tr/books?id=r-IlBgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Sisto%C3%BCretroskopi+El+Kitab%C4%B1&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwjB7PfvqsXWAhUFOhoKHYm5D2MQ6AEIJTAA#v=onepage&q=Sisto%C3%BCretroskopi%20El%20Kitab%C4%B1&f=false

 

 

 1. Her Yönüyle Sünnet (2013)., Musa Saraçoglu, Hakan Öztürk, Otorite Yayınları, ISBN:978-605-

 63683-2-5

 

https://books.google.com.tr/books/about/Her_Y%C3%B6n%C3%BCyle_S%C3%BCnnet.html?id=nR8wBgAAQBAJ&redir_esc=y

 

 

3.Tıpta Internet Uygulamaları ve Biyomedikal Veri Tabanlarının Kullanımı (2001)., Saraçoglu

Musa, Tavlı Vedide, Sistem Yayıncılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 272, ISBN:975-322-203-3

 

 

4.Internet ve Tıp (2000)., Saraçoglu Musa, Tavlı Vedide, Andromed Ltd., Basım sayısı:1, Sayfa

 Sayısı 93, ISBN:975-94474-0-1

 

 

 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. Isın KAYA, Gülüzar Arzu TURAN, Esra Bahar GÜR, Fatma ESKICIOGLU, Betül UGUZ, Isın SÖZER

Saban ADAKAN, Musa SARAÇOGLU (2015). INFERTIL ERKEKLERDE KROMOZOMAL ANOMALI VE

POLIMORFIZM SONUÇLARI: RETROSPEKTIF BIR ÇALISMA. Izmir Egitim ve Arastırma Hastanesi

Tıp Dergisi, 19(1), 33-40.

 

 1. SARAÇOGLU MUSA (2015). Aynı seansta tekrarlanan ürodinamik çalısma sonucu degistirir mi?.

TheCystoscope, 3(2), 294-299.

 

 1. SARAÇOGLU MUSA,GÖRGEL SACIT NURI,ÖZTÜRK HAKAN,Zengin Tarık,Mahmoud Mustafa (2015). Üriner inkontinansın farklı tiplerinin tedavisinde manyetik sandalye tedavisi. Yeni Üroloji Dergisi, 10(2), 44-48.

 

 1. SARAÇOGLU MUSA,ÖZTÜRK HAKAN,GENÇ MINE,ÇELIK ESIN (2015). Kadınlarda Stres

Inkontinansın Farmakolojik TedavisiI. TheCystoscope, 3(1), 255-261.

 

 1. Isın KAYA, Musa SARAÇOGLU, Özdal ETLIK, Ramazan ÇELIK, Tugba KELEZ (2014). Nadir Bir Olgu Sunumu: Bir Infertilite Olgusunda 1qter Delesyonu veEkstraheterokromatin Bölge. Turkiye Klinikleri J Urology, 5(2), 66-72.

 

 1. Musa Saraçoglu, Shafie Mohamed Jamale, Mohamed Mohamud Omar (2014). Pediyatrik Yas

Grubundaki Bir Hastada Dev Posterior Uretra Tası. The Cystoscope, 2(4), 235-238.

 

 1. Musa Saraçoglu, Hakan Öztürk, Tarık Zengin (2014). Ürodinamik çalısmaların tedavinin

yönlendirilmesine katkısı nedir?. The Cystoscope, 2, 189-195.

 

 1. Saraçoglu Musa, Öztürk Hakan, Zengin Tarık, Gümüs Bilal (2014). Erkeklerde genital pirsing.

Androloji Bülteni(59), 222-226.

 

 1. Tarık Zengin, Musa Saraçoglu, Serap Karaslan, Hakan Öztürk (2013). Spermatik Kordda Adrenal

Ektopik Doku ve Testisde Spermatositik Seminom Birlikteligi; Literatüre Kısa Bakıs. The

Cystoscope, 1, 55-57.

 

 1. Isın Kaya, Y. Selma Ülker, Musa Saraçoglu, Tugba Kelez (2013). Bir Klinefelter sendromu

olgusunda mozaik karyotip. Yeni Üroloji Dergisi, 8(2), 61-65.

 

 1. Hakan Öztürk, Musa Saraçoglu, Tarık Zengin, H Serhat Kerman (2013). Benign Prostat

Hiperplazisi ve Asırı Aktif Mesane Birlikteligine Güncel Bakıs. Turkiye Klinikleri J Urology, 4(2), 82-

87.

 

 1. Aynur Solak, Hakan Öztürk, Neslin Sahin, Musa Saraçoglu, Sena KalaycIoglu, Berhan Genç

(2013). Mesane çıkıs obstrüksiyonunun noninvaziv tanısında intravezikal prostatik

protrüzyonunun önemi: Semptomlar ve üroflowmetrik sonuçlarla korelasyon. Yeni Tıp Dergisi, 30,

220-223.

 

 1. Musa Saraçoglu, Alev Uslu, Aydın Aydınlı (2009). Semptomatik kronik prostatitli hastalarda

ejekülasyonun serum prostat spesifik antijen düzeyleri üzerine etkisi. Yeni Üroloji Dergisi, 5(2),

77-82.

 

 1. Musa Saraçoglu, Aydın Aydınlı (2003). Semptomatik kronik prostatitli hastaların NIH-KPSI ile

sorgulanması. Üroloji Bülteni , 14, 44-48. (Kontrol No: 1082590)

 

 1. Musa Saraçoglu, Aydın Aydınlı, Mahmoud Mustafa (2002). Kronik prostatitli hastaların tedavi

öncesi ve sonrasında KPSI ile degerlendirilmesi. Üroloji Bülteni, 13, 107-110.

 

 1. Kamil Kumanlıoglu, Musa Saraçoglu (2001). PET ve ürolojide kullanımı. Üroloji Bülteni, 12, 131-136.

 

 1. Semra Kurul, Musa Saraçoglu (1998). Multikistik displazik böbrek. Vak’a Takdimi Dergisi, 2(3),

84-86.

 

 1. Musa Saraçoglu, Dilek Yararbas Usal, Yasar Asıkoglu (1998). Rete testisin tübüler ektazisi. Vak’a Takdimi Dergisi 2:76-79, 1998, 2(3), 76-79. (Kontrol No: 1082585)

 

 1. Musa Saraçoglu, Ömer Bayrak, Dilek Yararbas Usal, Sena Kalaycıoglu (1998). Üreter

duplikasyonu ve tas ile komplike üreterosel. Vak’a Takdimi Dergisi, 2(2), 47-49.

 

 1. Musa Saraçoglu, Taner Kabasakal, Necmettin Çıkılı, Aynur Solak, Sena Kalaycıoglu, Hüsnü

Bugdaycı (1997). Mesane Rabdomiyosarkoması. Vak’a Takdimi Dergisi, 1(1), 16-18.

 

 1. Saraçoglu Musa, Ugras Serdar (1997). Epididimde kavernöz hemanjioma. Vak’a Takdimi Dergisi, 1(2), 76-78.

 

 1. Halil Aykır, Yasar Asıkoglu, Taner Kabasakal, Cengiz Girgin, Musa Saraçoglu, Hüsnü Bugdaycı

(1997). Feokromasitoma. Vak’a Takdimi Dergisi, 1(3), 108-110.

 

 1. Musa Saraçoglu, Ömer Bayrak, Aynur Solak, Sena Kalaycıoglu (1997). Mesane yabancı cismi.

Vak’a Takdimi Dergisi, 1(4), 142-144.

 

 1. Musa Saraçoglu, Aynur Solak, Sena Kalaycıoglu, Ilhami Solak, Yasar Asıkoglu, Zeliha Uslu (1997). Tanınız nedir? Anjiomiyolipomatozis. Yeni Tıp Dergisi, 14(2), 109-110.

 

 1. Musa Saraçoglu, Aynur Solak, Saffet Solak, Hüsnü Bugdaycı, Halil Aykır (1997). Bir prostat

tüberkülozu vak’ası. Yeni Tıp Dergisi, 14(2), 99-100.

 

 1. Aynur Solak, Nevra Elmas, Ilhami Solak, Cem Çallı, Musa Saraçoglu (1996). Urakus karsinomu.

Yeni Tıp Dergisi, 13, 325-326.

 

 1. Musa Saraçoglu, Serdar Ugras (1993). Kronik iritasyona baglı mesane degisiklikleri. Türk Üroloji Dergisi 19: 112-118; 1993, 19(1), 112-118.

 

 1. Musa Saraçoglu, Fatih Tarhan, Müslüm Yıldız, Zuhal Akalın (1991). Priasmusun intrakavernozal

adrenalin ile tedavisi. Üroloji Bülteni, 2(1), 9-11.

 

 1. Zuhal Akalın, Levent Aydoganlı, Fatih Yalçınkaya, Musa Saraçoglu, Fatih Tarhan (1991). Distal

penil hipospadias olgularında MAGPY ve Mathieu ameliyatlarının sonuçları. Türk Üroloji Dergisi,

17, 323-324.

 

 1. Musa Saraçoglu, Sevki Sahin, Fatih Tarhan, Ali Atan (1991). Transvers Testiküler ektopi. Ulusal

Cerrahi Dergisi, 7(3), 196

 

 1. Fatih Tarhan, Musa Saraçoglu, Müslim Yıldız (1991). Infertil erkeklerde testis biyopsisi, hormon

degerleri ve spemogram sonuçlarının iliskisi.. Türk Üroloji Dergisi, 17(1), 83-89.

 

 1. Zuhal Akalın, Levent Aydoganlı, Fatih Yalçınkaya, Tunç Güney, Musa Saraçoglu, Fatih Tarhan, Ali Atan (1991). Prostatektomilerde mortaliteyi etkileyen risk faktörleri. Türk Üroloji Dergisi, 17(2),

185-189.

 

 1. Musa Saraçoglu, Fatih Tarhan (1990). Diyabetik erkeklerde cinsel fonksiyon bozuklukları. Türk

Üroloji Dergisi, 16(3), 347-351.

 

 1. Zuhal Akalın, Levent Aydoganlı, Fatih Yalçınkaya, Musa Saraçoglu, Fatih Tarhan (1990). Pediyatrik yas grubundaki tas hastalıgı vakalarımız. Türk Üroloji Dergisi, 16(3), 362-364. (Kontrol No: 1082570)

 

 1. Zuhal Akalın, Levent Aydoganlı, Müslim Yıldız, Fatih Tarhan, Musa Saraçoglu, Sabri Yurdakul

(1990). Erektil disfonksiyonda papaverin testinin tanısal degeri. Ankara Numune Hastanesi

Dergisi, 30(4), 11-16.

 

 1. Zuhal Akalın, Fatih Yalçınkaya, Aydın Sav, Musa Saraçoglu (1989). Testis biyopsisinde kantitatif

degerlendirme. Türk Üroloji Dergisi , 15(2), 369-374.

 

 1. Zuhal Akalın, Fatih Yalçınkaya, Musa Saraçoglu (1989). Stres inkontinanslı 50 kadın vakanın

degerlendirilmesi ve Q-Tip testi. Türk Üroloji Dergisi, 15(4), 753-758.

 

 

 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

1.Mahmoud Mustafa,ÖZTÜRK HAKAN,SARAÇOGLU MUSA,Marwa Ismail,Marwa Ismail (2015). 50 yas altı hastalarda mesane tümörünün onkolojik özellikleri. 24. Ulusal Üroloji Kongresi,

 

 1. SARAÇOGLU MUSA,Mahmoud Mustafa,ÖZTÜRK HAKAN (2015). Üriner inkontinanslı hastalarda

eksternal manyetik innervasyon tedavisi ile idrar kaçırma kısa formunda gözlenen degisiklikler.. 24.

Ulusal Üroloji Kongresi,

 

 1. SARAÇOGLU MUSA,ÖZTÜRK RAMAZAN (2015). Üriner inkontinanslı kadın hastalarda fonksiyonel

anorektal bozuklukların görülme sıklıgı. 24. Ulusal Üroloji Kongresi,

 

 1. SARAÇOGLU MUSA (2015). Aynı seansta tekrarlanan ürodinamik çalısma sonucu degistirir mi?. 24.Ulusal Üroloji Kongresi,

 

 1. SARAÇOGLU MUSA (2015). Agrılı Mesane Sendromu bulunan hastalarda intravesikal kondroitin sülfat tedavisi uygulaması ile semptomlarda görülen degisiklikler. 24. Ulusal Üroloji Kongresi,

 

 1. SARAÇOGLU MUSA,AKSU EMINE EBRU,Elmin Eminov,Muna Ibrahim (2015). Somali'deki üniversite ögrencilerinin kadın sünneti hakkındaki düsünceleri. 11. Ulusal Androloji Kongresi,

 

 1. SARAÇOGLU MUSA,AKSU EMINE EBRU,Elmin Eminov,Muna Ibrahim,Mohamed Mohamud Omar (2015). Somali'li evli erkeklerde cinselperformans. 11. Ulusal Androloji Kongresi,

 

 1. SARAÇOGLU MUSA (2015). Erkeklerde genital piercing. 11. Ulusa Androloji Kongresi,

 

 1. Genç Mine, Genç Berhan, Karaarslan Serap, Solak Aynur, Gür Esra Bahar, Saraçoglu Musa (2014). Mesane Tümörü ile Karısan Mesane Endometrioisisin Klinik ve Görüntüleme Bulguları. 6. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve Infertilite Kongresi,

 

 1. SARAÇOGLU MUSA (2014). Obstetrik Fistüllerin Cerrahi Tedavisi. Obstetrik Fistül Çalıstayı,

 

 1. Aynur Solak, Serap Karaarslan, Berhan Genç, Neslin Sahin, Musa Saraçoglu, Mehmet Serkan Gür, Senol Kobak, Seyhan Yalaz (2013). Renal tümör görünümü olusturan retroperitoneum ve karaciger tutulumlu multifokal fibrosklerozis. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi,

 

 1. Turan Gülizar Arzu, Kaya Isın, Sözer Isın, Uguz Betül, Adakan Saban, Saraçoglu Musa (2013).

Azospermik veya ciddi oligospermik erkek olgularda kromozom analizi sonuçları. 4. Üreme Tıbbı

Dernegi Kongresi,

 

 1. Senol Kobak, Musa Saraçoglu (2012). Primer Sjögren Sendromu ve Peyroni Hastalıgı: Olgu Sunumu. 13. Ulusal Romatoloji Kongresi,

 

 1. Musa Saraçoglu, Aydın Aydınlı (2001). Semptomatik kronik prostatitli hastaların KPSI ile

degerlendirilmesi. 1. Genitoüriner enfeksiyonlar sempozyumu,

 

 1. SARAÇOGLU MUSA (2001). Kronik prostatitli hastalarda tedavi sonrasında KPSI’inde gözlenen

degisiklikler. 1. Genitoüriner enfeksiyonlar sempozyumu,

 

 1. Musa Saraçoglu (2001). Kronik prostatitli hastalarda mikrobiyolojik degerlendirme. 1.Genitoüriner enfeksiyonlar sempozyumu,

 

 1. Musa Saraçoglu, Serdar Ugras (1992). Kronik iritasyona baglı mesane degisiklikleri. 12. Ulusal Üroloji Kongresi,

 

 1. Musa Saraçoglu, Zuhal Akalın (1991). Enüresis noktürnada ürodinamik bulgular. 11. Ulusal Üroloji Kongresi,

 

 1. Musa Saraçoglu, Fatih Tarhan (1989). Diyabetli erkeklerde seksüel fonksiyon bozuklukları. 10. Ulusal Üroloji Kongresi,

 

 1. Zuhal Akalın, Levent Aydoganlı, Fatih Yalçınkaya, Musa Saraçoglu, Fatih Tarhan (1989). Distal

hipospadias olgularımızda Mathieus ve MAGPY operasyonlarının sonuçları. 10. Ulusal Üroloji Kongresi,

 

 1. Zuhal Akalın, Levent Aydoganlı, Fatih Yalçınkaya, Musa Saraçoglu, Fatih Tarhan (1989). Pediyatrik yas grubundaki tas hastalıgı vakalarımız. 10. Ulusal Üroloji Kongresi,

 

 1. Fatih Tarhan, Musa Saraçoglu, Kürsat Yıldız (1989). Infertil erkeklerde testis biyopsisi, hormon

degerleri ve spermogram sonuçlarının iliskisi. 10. Ulusal Üroloji Kongresi,

 

 1. Zuhal Akalın, Levent Aydoganlı, Fatih Yalçınkaya, Tunç Güney, Musa Saraçoglu, Fatih Tarhan, Ali Atan (1989). Prostatektomilerde mortaliteyi etkileyen risk faktörleri. 10. Ulusal Üroloji Kongresi,

 

 1. Sabri Yurdakul, Demir Tan, Fatih Tarhan, Musa Saraçoglu, Ihsan Kusçu (1989). Erektik disfonksiyon vakalarının etyolojik yönden degerlendirilmesi ve ayırıcı tanıda psikometrik testin yeri.
 2. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi,

 

 1. Zuhal Akalın, Aydın Sav, Fatih Yalçınkaya, Musa Saraçoglu (1987). Testis biyopsilerinde kantitatif analiz. 9. Ulusal Üroloji Kongresi,

 

 1. Zuhal Akalın, Fatih Yalçınkaya, Musa Saraçoglu (1987). Stress üriner inkontinansı olan 50 kadın

vakanın degerlendirilmesi.. 9. Ulusal Üroloji Kongresi,

 

Vaka Deneyimi

60.000 den fazla hasta muayenesi

3500 civarında ameliyat

10000’i aşkın sünnet müdahalesi

1000 ürodinamik çalışma

Grenn Light Laser uygulaması 300 hastada.

Ve diğer rutin uygulamalar.

Üyesi Olduğu Dernekler

Türk Üroloji Derneği

Ege Üroloji Derneği

Avrupa Üroloji Derneği

 


Batıgöz Balçova Cerrahi Tıp Merkezimizde haftanın 7 günü 23:30’a kadar açıktır. 16 ayrı branşta hizmetimiz bulunmaktadır, lütfen randevu almayı unutmayınız.


Hemen Randevu Alın

Detaylı Tıbbi Teşhis ve Tedavi Yöntemleri İçin...