Prof.Dr. Halil İbrahim ALTINSOY

Şube:İstanbul Altunizade
Doğum Yeri ve Tarihi:9 Eylül 1954/Trabzon
Eğitim Bilgileri:Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Uzmanlık Alanı:Göz Hastalıkları Uzmanı
Üye Olduğu Dernek ve Kuruluşlar:Türk Oftalmoloji Derneği,Avrupa Şaşılık birliği
Bildiği Diller:İngilizce


Özgeçmiş

Eğitim Durumu

 • 1968-1971 Lise : Kuleli Askeri Lisesi, İstanbul
 • 1971-1977 Tıp Fakültesi : İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 1977-1978 Stajyerlik eğitimi : Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ankara
 • 1981-1984 Uzmanlık Eğitimi : Gülhane Askeri Tıp Akademisi Göz Hastalıkları Kliniği Ankara
 • 1990-1991 Staj tahsil : Moorfields Göz Hastanesi, Londra ,İngiltere

Tez Konusu

 • Retinitis Pigmentosa tanısında Goldman Karanlık adoptometresinin yeri-1984

Daha önceki çalışma bilgileri

 • 1978-1979 Pratisyen Hekim : Barış Kuvvetleri Seyyar Cerrahi Hastane ilk yardım ve Tedavi Kısım Sorumlusu Kıbrıs
 • 1979-1981 Pratisyen Hekim : Özel Kuvvetler Komutanlığı Sağlık Şube Müdürlüğü, Ankara
 • 1981-1984 Uzmanlık Öğrencisi: GATA Askeri Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
 • 1984-1987 Göz Hastalıkları Uzmanı ve Servis Şefi, Erzurum Askeri Hastanesi
 • 1987-1992 Yardımcı Doçent : GATA Askeri Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
 • 1992-2000 Doçent : GATA Askeri Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
 • 2000-2009 Profesör : GATA Askeri Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
 • 2009-2013 Pröfesör : GATA Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
 • 2013-2015 : Dünya Göz Hastanesi Ankara

Eğitimler

 • 1977-1978 Stajyerlik eğitimi : Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ankara
 • 1981-1984 Uzmanlık Eğitimi : Gülhane Askeri Tıp Akademisi Göz Hastalıkları Kliniği Ankara
 • 1990-1991 Staj tahsil : Moorfields Göz Hastanesi, Londra ,İngiltere

Klinik Deneyim ve İlgi Alanları

 • Şaşılık Cerrahisi
 • Pediyatrik Göz hastalıkları (Doğumsal katarakt,yenidoğan retinopatisi,nazolakrimal kanal tıkanıkllıkları,..)
 • Oküloplastik cerrahi
 • Katarakt Cerrahisi

Üyelikler

 • 1981 Türk Oftalmoloji Derneği üyeliği
 • 1993 Türk Oftalmoloji Derneği, Şaşılık Birimi Aktif Üyeliği ve Yürütme kurulu Üyeliği
 • 1997 Avrupa Şaşılık Birliği üyeliği
 • 2009 Uluslararası Şaşılık Birliği Üyeliği

Diğer Bilimsel Faaliyetler

Tez danışmanlıği

 1. Üst oblik parezilerinde farklı cerrahilerin karşılaştırılması 1993
 2. Şaşılık cerrahisi sonrası refraksiyon değerlerinde değişim 1997
 3. Üst oblik parezilerinde inferior oblik miyektomi ile inferior oblik anterior trasposizyon cerahi sonuçlarının karşılaştırılması 2004
 4. Horizontal şaşılık olgularında yeni tedavi yaklaşımı:Bupivakain enjeksiyonu 2011

İdari ve akademik görevler

 1. Türk Oftalmoloji Derneği Şaşılık Birimi sekreterliği 1994-1996,1998-2000
 2. Türk Oftalmoloji Derneği Şaşılık Birimi Başkanlığı 2004-2006

Kitaplarda bölüm yazarliği ve bölüm çevirmenliği

 1. Altınsoy Hİ, Mutlu FM, Bayraktar MZ (Eds). Anestezi In:Fakoemülsifikasyon Cerrahisi,Ankara ,GATA Basımevi ,2002, s:6-12.
 2. Mutlu FM, Altınsoy Hİ. Çocukluk çağında göz sağlığı. Pratisyen Hekimler İçin Göz Hastalıkları El Kitabı. Aydın P, Bayraktar MZ (Eds). MN Medikal & Nobel, Ankara, 2007, s: 133-43.
 3. Altınsoy Hİ, Mutlu FM. Şaşılık. Pratisyen Hekimler İçin Göz Hastalıkları El Kitabı. Aydın P, Bayraktar MZ (Eds). MN Medikal & Nobel, Ankara, 2007, s: 143-9.
 4. Altınsoy Hİ, TOD Eğitim Yayınları No:7 Şaşılık Dİssosiye Deviasyonlar Sayfa 121, 130 İstanbul 2008 Epsilon yayıncılık 1. baskı
 5. Altınsoy Hİ,Çocuklarda kırma kusurları Temel Pediatri Hasanoğlu E (Eds) Güneş Tıp Kitabevleri Bölüm XXII sayfa 1479 2010 Ankara

Bilimsel toplantilarda oturum başkanliği

 1. Lee J, Altınsoy H.İ, 29. Meeting of the European Strabismological Assosiation 2004 İzmir Botulinum Toxin 1-4 June 2004
 2. TOD 39. Ulusal kongre 19.09.2005 Botulinum toxin treatment in infantile strabismus oturum başkanlığı
 3. TOD 39. Ulusal kongre 19.09.2005 Management strategies in incomitant strabismus oturum başkanlığı

Bilimsel toplantilarda davetli konuşmaci veya eğitici

 1. TOD Ankara Şubesi Aylık gece toplantısı 16.10.1997 Hipertropyalar, Dissosiye vertikal deviasyonlar panelist
 2. TOD Ankara Şubesi Aylık gece toplantısı 10.02.1999 Doğumsal katarakt Postoperatif takip prognoz panelist
 3. TOD Bursa Şubesi Aylık gece toplantısı 15.10.1999 Vertikal komponentli şaşılıklar panelist
 4. TOD Ankara Şubesi Aylık gece toplantısı 25.11.1999 Paralitik şaşılıkların kliniği panelist
 5. Başkent Üni. Aylık Bilimsel toplantısı 06.06.2000 DVD’ler konferans
 6. TOD 34. Ulusal kongresi 01.10.2000 Ezotropyolarda Horizontal kas cerrahisi Ayarlanabilir sütür ,Antalya Panelist
 7. TOD Ulusal kongresi 2001 Paralitik şaşılıkta tanı ve tedavi kurs eğitmeni
 8. TOD Ankara Şubesi Aylık gece toplantısı 19.12.2002 Pediatrik olgularda oftalmalojik muayene panelist
 9. TOD Ankara Şubesi Aylık gece toplantısı 18.12.2003 Vertikal şaşılıklar panelist
 10. Osmangazi Üniversitesi Göz AD Başkanlığı Aylık gece toplantısı,Pediatrik kataraktlarda tedavi ve rehabilitasyon Kasım 2003 Eskişehir
 11. TOD Ulusal kongre Antalya 2004 Ambliopi tedavisi kurs eğitmeni
 12. TOD İstanbul Şubesi Aylık gece toplantısı 22.05.2004 Şaşılık cerrahisinde teknikler panelist
 13. TOD Erzurum-Trabzon Şubesi 11-13 mart 2005 Pediatrik oftalmoloji ve şaşılık Panelist
 14. Ege Üni. Göz Hast. 4. Canlı Cerrahi Toplantısı Şaşılık cerrahisi ve Pediatrik Oftalmoloji 19-20 kasım 2005, Eğitmenlik
 15. TOD Ulusal kongre Antalya 29.10.2006 Restriktif şaşılıklar Duane send. Panelist.
 16. TOD Çukurova Şubesi Gece Toplantısı Ocak 2007 Vertikal Şaşılıklar Panelist
 17. 19.Mayıs Üni. Tıp Fakültesi Aylık Gece Toplantısı 30.03.2007 Vertikal Kas Cerrahisi Panelist
 18. TOD İzmir Şubesi Aylık gece toplantısı 29.05.2008 Şaşılık Hastasında Preoperatif değerlendirme ve cerrahi prensipler Panelist
 19. TOD Ulusal Kongresi 22.11.2008 Şaşılık Özel konferansı Duane send. Konuşmacı
 20. TOD 23. Yaz sempozyumu 25-27 Haziran 2010 Diyarbakır ROP tedavisinde Anti-VEGF tedavi uygulamaları
 21. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aylık Eğitim Programı Vertikal Şaşılıklar 30 Kasım 2010 Ankara
 22. GATA Haydarpaşa Göz Kliniği Aylık Eğitim Programı üst Oblik Parezileri Ekim 2010 İstanbul
 23. TOD Ulusal Kongre 4-8 Ekim 2011 Girne Paralitik şaşılıklar ,Üst oblik parezisi
 24. TOD Şaşılık ve Pediatrik Oftalmoloji birimi toplantısı. Panelist Şaşılık cerrahisinde ipuçları 3-4 Mayıs 2014
 25. TOD Ulusal Kongre Şaşılık paneli ,Reoperasyonlar,panelist 5-9 Kasım 2014

Katildiği bilimsel toplantilar

 1. XXIV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, 9-12 Eylül 1990, Ankara.
 2. Göz ve immunoloji sempozyumu, 7-9 Haziran 1992, Ürgüp .
 3. XXVI. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, 30 Ağustos-3 Eylül 1992, Bursa.
 4. XI. TSK Askeri Tıp Kongresi, 20-22 Mayis 1993, Ankara.
 5. XVII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, 27-30 Ekim 1993, Marmaris.
 6. Türk Oftalmoloji Derneği Bahar Sempozyumu, 24-26 Mayıs 1996, Rize.
 7. XXIV. Avrupa Şaşılık Derneği Kongresi. 3-6 Eylül 1997, Portekiz.
 8. XXXI. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, 16-20 Eylül 1997, İstanbul.
 9. Romanya Askeri Göz Hekimleri Toplantısı, 16-18 Eylül 1998, Sibiu, Romanya.
 10. V. VakifGureba Tıp Kongresi. 2-4 Aralık 1998, İstanbul.
 11. XX. Ulusal Kış Sempozyumu Okuloplastik cerrahide yenilikler, 17-20 Aralık 1998,Bursa
 12. XXII. Bahar Sempozyumu. Vertikal Şaşılıklar, 28-30 Mayıs 1999, Abant.
 13. XVII. Avrupa Oküloplastik cerrahi toplantısı 16-18 Eylül 1999, İstanbul.
 14. XXV. Avrupa Şaşılık Derneği Kongresi. 26-29 Eylül 1999, İsrail.
 15. XXXIV Ulusal Oftalmoloji Kongresi 1-4 Ekim Antalya
 16. XXVI.Avrupa Şaşılık Derneği Kongresi 14-16 Eylül 2000 Barcelona
 17. XXXV Ulusal Oftalmoloji Kongresi23-26 Eylül 2001 İzmir
 18. XXXVI Ulusal Oftalmoloji Kongresi 5-9 Ekim 2002 Ankara
 19. TOD Okuloplastik Birimi Cerrahi Toplantısı 24-26 Ekim 2003 Zonguldak
 20. TOD Eğitim Planlama Birimi Oftalmolojide Eğitim Buluşması-I 20 Haziran 2003 İzmir
 21. TOD XXIV Kış Sempozyumu 23-26 Ocak 2003 Bursa
 22. TOD İstanbul Şubesi Şaşılık Cerrahisinde Yenilikler 22.05.2004 Edirne
 23. 29.Avrupa Şaşılık Derneği Toplantısı 1-4 Haziran 2004 İzmir
 24. TOD 38.Ulusal Oftalmoloji Kongresi 9-13 Ekim 2004 Antalya
 25. TOD Erzurum-Trabzon Şubesi 11-13 mart 2005 Pediatrik oftalmoloji ve şaşılık
 26. TOD 39.Ulusal Kongresi 17-21 Eylül 2005 Antalya
 27. XXXI Avrupa Pediatrik Oftalmoloji Derneği Toplantısı 3-5 Kasım 2005 Varşova
 28. TOD Glokom Birimi Uygulamalı Glokom Cerrahisi 12-13 Kasım 2005 Ankara
 29. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Şaşılık Cerrahisi ve Pediatrik Oftalmoloji 19-20 Kasım 2005 İzmir
 30. Advanced Cataract Technology Surgery 26-27 Mayıs 2006 Siena
 31. Dünya ROP Toplantısı-I 14-16 Eylül 2006 Vilnius Litvanya
 32. TOD 40 Ulusal Oftalmoloji Kongresi Restriktif Şaşılıklar Panelist 28 Ekim-1 Kasım 2006
 33. IX. Uluslararası Dakriyoloji ve Kuru göz Derneği toplantısı 16-18 Mayıs 2008 İstanbul
 34. Dünya Prematür retinopatisi kongresi 21-23 Kasım 2009 New Delhi
 35. TOD 43. Ulusal kongresi 11-15 Kasım 2009 Beldibi Antalya
 36. TOD 42. Ulusal kongresi 19 - 23 Kasım 2008 Antalya
 37. ASCRS-ASOA Sempozyum kongresi 25-29 Mart 2011 Sandiego, California, USA
 38. American Academy of Ophthalmology yıllık toplantısı 15-19 Ekim 2010 Chicago, USA
 39. TOD Uygulamalı şaşılık Cerrahisi sempozyumu 24-25 Nisan 2010 Ankara
 40. TOD 23. Yaz sempozyumu 25-27 Haziran 2010 Diyarbakır
 41. XI. Uluslararası Şaşılık Derneği toplantısı 22-25 Eylül 2010 İstanbul
 42. XXXIV. Avrupa Şaşılık Derneği Toplantısı 11-14 Eylül 2011 Belgium,
 43. XV. Kış toplantısı, Avrupa Katarakt Ve Refraktif Cerrahlar Derneği, 18-20 Şubat 2011, İstanbul
 44. TOD XIII Glokom Cerrahisi sempozyumu 03-04 Aralık 2011, Ankara
 45. ESCRS toplantısı Milano Eylül 21012

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan yayınlar

 1. Altınsoy Hİ, Tuncer K, Mutlu FM, Yıldırım E. Aponevroz katlama yöntemi uygulanan ptozis cerrahi sonuçları. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 1998; 7:104-6.
 2. Mutlu FM, Tosuncuk A, Yıldırım C, Altınsoy Hİ. Şaşılık cerrahisi sonrası refraksiyon ve kornea topografisi değişiklikleri. Medikal Network Oftalmoloji 1999;6: 266-70.
 3. Mutlu FM, Bayer A, Ürdem Ü, Altınsoy Hİ. Düşen ve yükselen göz sendromları: Üç basamak testinin önemi. Medikal Network Oftalmoloji 2002; 9: 405-407.
 4. Mutlu FM, Altınsoy Hİ, Bayer A. Alt oblik kas felci ve tedavi sonuçları. Medikal Network Oftalmoloji 2003;10: 75-78.
 5. Çelebi S, Uysal Y, Mutlu FM, Altınsoy Hİ. Addüksiyonda elevasyon (upshoot) veya depresyon (Downshoot) gösteren Duane retraksiyon sendromlu olgularda cerrahi tedavi sonuçları. Medikal Network Oftalmoloji; 2003: 165-169.
 6. Durukan AH, Mutlu FM, Şahin ÖF, Altınsoy Hİ, Bayer A, Çelik Y. Çocukluk dönemi katarakt cerrahisi sonrası glokom gelişen olgularda kornea çapının önemi. Gülhane Tıp Dergisi 2005; 47: 94-96.
 7. Mutlu FM, Durukan AH, Dinçer G, Bulakbaşı N, Evereklioğlu C, Altınsoy Hİ, Erdem Ü. Horizontal şaşılık olgularında manyetik rezonans görüntüleme ile iç ve dış rektus kas kalınlıklarının değerlendirilmesi: ambliyopinin etkisi. Gülhane Tıp Dergisi 2005; 47: 97-101.
 8. Tomaç S, Avsever G, Uysal Y, Mutlu FM, Altınsoy Hİ.Konjenital üst oblik felcinde cerrahi sonuçların binoküler tek görme alanı ve Lee perdesi ile skorlanması.Türk Oftalmoloji Gazetesi 2003;33:15-20.
 9. Maden A.,Işık T,Altınsoy Hİ:Göz hastalıklarının ruhsal yönleri. Yeni Tıp Dergisi 4 (2) 32-36, 1987.
 10. Sanaç A.Ş, Altınsoy Hİ, Öğüt M.:Oftalmolojide Botulismus – A toksinin kullanımı.Ed.Doğan, Ö.K. ve ark. XXXII.Ulusal Türk OftalmolojiKongre Bülteni,Konya.498-503,1988.
 11. Bayraktar MZ, Sobacı G, Altınsoy Hİ,Temel M;Erken diyabetik retinopatilerde karanlık adaptasyonu ve görme alanı değişiklikleri.Ed. Köker,. Ö., F. Ve ark.XXIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre Bülteni ,Adana, 97-99, 1989.
 12. Bayraktar MZ,Sobacı G, Altınsoy,H.İ., Gül A.,;Başlangıç diyabetik retinopatililerde renk algılama defektlerinin 100 Hue testi yardımıyla değerlendirilmesi.Ed. Köker;Ö.F. ve ark.XXIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre Bülteni, Adana 100-102, 1989.
 13. Ergin A, Bayraktar MZ,Sobacı G, Altınsoy Hİ.: diyabetik retinopatili oygularda laser fotokoagülasyon sonuçlarımız.Ed. Köker;Ö.F. ve ark.XXIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre Bülteni, Adana 116-119, 1989.
 14. Ergin A, Bayraktar MZ,Sobacı G, Altınsoy Hİ.:Santral retinal ven dal tıkanmalarında lezyonların lokalizasyonuna göre tedaviden alınan sonuçlar. Ed. Köker;Ö.F. ve ark.XXIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre Bülteni, Adana 116-119, 1989.
 15. Sobacı G, Yıldırım E, Altınsoy Hİ, Bilge AH.;Psödofakide makula fonksiyonlarının FM-100 Hue testi ile takibi. Ed. Köker;Ö.F. ve ark.XXIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre Bülteni, Adana 150-152, 1989.
 16. Sobacı G, Yıldırım E, Bilge AH, Altınsoy Hİ.:Psödofaklarda görme kalitesinin araştırılması. Ed. Köker;Ö.F. ve ark.XXIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre Bülteni, Adana 153-155, 1989.
 17. Altınsoy Hİ, Bayraktar MZ, Kocabeyoğlu Ö,Koyu H,Emektaş G.:Nonspesifik retinal hemorajilerde Toksoplasma ve CMV immunglobulin düzeylerinin araştırılması. Ed. Günalp, İ. Ve ark. XXIV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre Bülteni, Ankara Cild 1. 20-22, 1990.
 18. Bayraktar MZ, Altınsoy Hİ, Temel M:Yaşlılıkla ilgili makuler dejeneresansta erken dönemde ortaya çıkan renk defektleri. Ed. Günalp, İ. Ve ark. XXIV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre Bülteni, Ankara Cild 1. 172-174, 1990.
 19. Mulun M, Altınsoy Hİ, Bayraktar MZ, Karagül S,Gül A.:Retinitis pigmentosa olgularında anjiografik değişimler ve akkiz renk algılama defektleri. Ed. Günalp, İ. Ve ark. XXIV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre Bülteni, Ankara Cild 1. 175-176, 1990.
 20. Temel M, İlker SS, Yıldırım E, Altınsoy Hİ, Altınsoy Hİ, Karagül S,:İntraoküler lens gücü hesapları ve klinik sonuçlarımız. Ed. Günalp, İ. Ve ark. XXIV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre Bülteni, Ankara Cild 1. 210-213, 1990.
 21. Yıldırım E, Bilge AH, İlker SS, Altınsoy Hİ, Mulun M.:Radyal keratotomi ilk sonuçlarımız. Ed. Günalp, İ. Ve ark. XXIV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre Bülteni, Ankara Cild 1. 466-470, 1990.
 22. Altınsoy Hİ, Yıldırım E, İlker SS, Bilge AH.:Konjenital göz kapağı ptozislerinde deri yolu ile yaklaşım ve ayaryanabilir levator ilerlemesi tekniği ile elde edilen sonuçlar. Ed. Günalp, İ. Ve ark. XXIV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre Bülteni, Ankara Cild 1. 49-53, 1990.
 23. Ergin A, İlker SS, Bilge AH, Altınsoy Hİ, Koyu H.:Şalazyon tedavisinde çeşitli yöntemlerin karşılaştırılması. Ed. Günalp, İ. Ve ark. XXIV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre Bülteni, Ankara Cild 2. 63-65, 1990.
 24. Öztürk M, Bayraktar MZ ,Altınsoy Hİ,:İdiopatik santral seröz korioretinopati ve koroid dolanımı. Ed. Günalp, İ. Ve ark. XXIV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre Bülteni, Ankara Cild 2. 196-197, 1990.
 25. Koyu H. İlker SS,Yıldırım H, Altınsoy Hİ, Bayraktar MZ.:Üveitlerde laboratuar bulguları. XXIV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre Bülteni, Ankara 129-130, 1990.
 26. MZ Bayraktar ,F. Abbanoğlu, S. Karagül, Altınsoy Hİ.: YMD li olgularda fotokoagülasyon sonuçları.TOD XXV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre Bülteni, İstanbul Cild 2. 42-45, 1991.
 27. Bayraktar MZ, Altınsoy Hİ, Karagül S, Tuncer K,Öztürk F.: Anjiomatozis retinalı olgularda fotokogülasyon sonuçları. XXIV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre Bülteni, İstanbul Cild 2. 188-189, 1991.
 28. Sobacı G, İlker SS, Tuncer K, Altınsoy Hİ., Yıldırım E,Öztürk F,:Radyal keratotomiden sonra görsel eşik değerleri ve parlamanın etkileri.Türkiye klinikleri oftalmoloji dergisi.1(2):170-172, 1992.
 29. İlker SS, Sobacı G, Demirci D,Tuncer K, Altınsoy Hİ,Yıldırım E, Güler M.:Diyabetik retinopati ve eser elementler. Türkiye klinikleri oftalmoloji dergisi.1(4):312-314, 1992.
 30. Altınsoy Hİ, Karagül S, Tuncer K, İlker SS, Sobacı G, Yıldırım E.:Adduksiyonda elevasyon gösteren duane sendromunda cerrahe tedavi. Türkiye klinikleri oftalmoloji dergisi.1(4):323-325, 1992.
 31. Avsever G, Altınsoy Hİ, Bayer A.Konjenital üst oblik paralizilerinde cerrahi tedavi.XXIV.Ulusal Kongre Bülteni.Marmaris Cild1.131-138, 1993.
 32. Önal S, Altınsoy Hİ, Durukan H.İntermittan ekzotropyada uzak steroacuity ölçümü ve önemi. Ed. Doğan ÖK Ve ark. XXIX. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre Bülteni, Antalya Cild 2. 488-490, 1994.
 33. Yıldırım C, Altınsoy Hİ.:Disosiye horizontal deviasyon medical network dergisi 1997.
 34. Altınsoy Hİ, Tuncer K, Mutlu FM, Yıldırım E.:Aponevroz katlama yöntemi uygulanan pitozis cerrahisi sonuçları.Oftalmoloji 7:104-106, 1998.
 35. Altınsoy Hİ.:Paralitik şaşılıklar MN Ophtalmology 4:393-403, 1997.
 36. Yıldırım C,Yakut E, Altınsoy Hİ.:Alport sendromunda göz bulguları. Oftalmoloji 7:134-137, 1998.
 37. Erdem Ü, Mutlu FM, Tatar K, Altınsoy Hİ. Okul öncesi çocuklarda ambliyopi prevalansı ve nedenlerinin araştırılması. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2004; 3: 202-12.
 38. Ceyhan D, Emre S, Çelik Y, Mumcuoğlu T, Mutlu FM, Altınsoy Hİ. Anizometropik ambliyop kişilerde oftalmolojik ve sensöryel bulgular. MN Oftalmoloji 2007: 14: 120-4.
 39. Mumcuoğlu T, Akay F, Hürmeriç V, Ceyhan D, Mutlu FM, Altınsoy Hİ. İnfantil ezotropya nedeniyle iki taraflı iç rektus kası geriletmesinin geç sonuçları. T Klin Oftalmoloji 2008;17: 21-6.
 40. Durukan AH, Ceylan OM, Mutlu FM, Altınsoy Hİ, Uysal Y. Dört kraniofarenjiyom olgusunun göz bulguları ve tanıda göz muayenesinin önemi. Gülhane Tıp Dergisi 2004; 46: 175-179.
 41. Mutlu FM, Bayer A, Erdem Ü, Altınsoy Hİ. Düşen ve yükselen göz sendromları: Üç basamak testinin önemi. MN Oftalmoloji 2002; 9: 405-7.
 42. Mutlu FM, Altınsoy Hİ. Pediatrik kataraktlar ve rehabilitasyonu. T Klin Pediyatrik Bilimler 2005; 1: 23-8.
 43. Altınsoy Hİ, Mutlu FM. Siklovertikal şaşılıklar. T Klin Cerrahi Tıp Bilimleri-Oftalmoloji (J Surg Med Sci) 2006; 2: 33-7.
 44. Altınsoy Hi, Mutlu FM. Siklovertikal şaşılklar. T Klin Cerrahi Tıp Bilimleri-Oftalmoloji (J Surg Med Sci) 2006; 2.33-7.
 45. Sarıcı U, Mutlu FM, Altınsoy Hi. Prematüre retinopatisi. Çocuk sağlığı Hastalıkları Dergisi 2008; 51: 51-61.
 46. Hürmeriç V, Halili i, Altınsoy Hi, Mutlu FM, Bayraktar MZ. Ateşli silah yaralanmasi sonrasi gelişen sinerjistik konverjans. Gülhane Tıp Dergisi 2008; 50:223-5.
 47. Arıcı C, Turk A, Ceylan M, Mutlu FM, Altrnsoy Hi. Okul çağı çocuk ve erişkin populasyonda Plusoptix S08, Potec PRK-6000 ve Nidek ARK-30 elde taşınabilir otorefraktometre ile ölçülen refraksiyon kusurlarının karşılaştırılması. TJO 2010;4Q:328-32.
 48. M Küçükevcilioğlu, OM Ceylan, FM Mutlu, HI Altınsoy, FC Erdurman, V Hürmeriç. Aksiyel Uzunluğu Fazla Olan Persistan Fetal Damarlanma Olgusu: Glob Uzaması Üzerindeki Muhtemel Engelleyici Etki, Glokom-Katarakt, 2011:6;254-256.
 49. Murat Küçükevcilioğlu, Fatih Mehmet Mutlu, Osman Melih Ceylan, Halil İbrahim Altınsoy, Turan Ilıca. Duane Retraksiyonu Olan Mobius Sendromu: Abdusens Sinir Yokluğu ve Fasyal Sinir Hipoplazisi. TJO. 2013; 43(4): 294-296

Uluslararası hakemli dergilerde dergilerde yayınlanan yayınlar

 1. Özata, M.;Bolu, E., Şengül, A., Altınsoy, H.İ., Turan, M., Çorakçı, A., Hacıbektaşoğlu, A., Gündoğan, M.A.:Soluble intercellular adhesion molecule-1 concentrations in patients with subacute thyroiditis and inpatients with Graves Disease with or without ophtalmopathy.Endocrine Journal 1996.43(5) 517-525.
 2. Altınsoy Hİ, Yıldırım C, Mutlu FM. The role of distance stereopsis and foveal fusion in the surgical treatment of intermittent exotropia. Transections of XXIVth European Strabismological Association. Ed; Spiritus M, Æolus Press, 1997, p: 173-178.
 3. Yıldırım, C., Altınsoy, H.İ., Yakut, E.:Distance stereacuity norms for the mentor.B.VAT.II-Sgvideo acuity tester in young children and young adults.Journal of AAPOS. 2(1):26-32.1997.
 4. Mutlu FM, Bilge AH, Altınsoy Hİ, Yumuşak E. The role of capsulotomy and intraocular lens type on tilt and decentration of polymethylmethacrylate and foldable acrylic lenses. Ophthalmologica 1998; 212: 359-63.
 5. Yıldırım C, Mutlu FM, Yin Chen, Altınsoy Hİ. Assessment of foveal fusion and distance stereoacuity in surgery for intermittent exotropia. Am J Ophthalmol 1999; 128 (2): 222-30.
 6. Yıldırım, C., Altınsoy, H.İ.Distance alternate-letter suppression test for objektive assesment of sensorial status in intermittent exotropia.European journal of ophtalmology 2000; 10:4-10.
 7. Altınsoy Hİ, Mutlu FM, Bayer A.; Inferior oblique Palsy and treatment results. Transections of XXVIth European Strabismological Association. Ed; de Faber JT, Swets and Zeitlinger, Steanwijk, 2001, p:134-137.
 8. Altınsoy Hİ, Mutlu FM, Uysal Y, Çelebi S. Use of augmented transposition surgery for complex starbismus. Transections of 29th European Strabismological Association. Ed; de Faber, JT Taylor & Francis Group, London, 2005, p: 185-187.
 9. Uysal Y, Mutlu FM, Ceyhan D, Erdurman C, Altınsoy Hİ, Bayraktar MZ. Abnormal lateral rectus insertion associated with V-pattern exotropia and up shoot. Transections of 29th European Strabismological Association. Ed; de Faber, JT Taylor & Francis Group, London, 2005, p : 355-358.
 10. Mutlu FM, Akın R, Uysal Y, Ünay B, Altınsoy Hİ, Bayraktar MZ. Aicardi syndrome: an unusual case associated with pineal gland cyst and ventricular septal defect. J Child Neurology 2006;21:1082-4.
 11. Tomaç S, Mutlu FM, Altınsoy HI. Duane’s retraction syndrome: its sensory features. Ophthalmic Physiol Opt 2007;27:579-83.
 12. Mutlu FM, Altinsoy HI, Mumcuoğlu T, Kerimoglu H, Kilic S, Kul M, Sarici SÜ, Alpay F; Screening for retinopathy of prematurity in a tertiary care newborn unit in turkey: Frequency, outcomes and risk factor analysis ; J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2008 Sep-Oct;45(5):291-8.
 13. Mutlu FM, Altınsoy HI, Mumcuoglu T, Kerimoglu H, Kılıç S, Kul M, Sarıcı SÜ, Alpay F. Screening for Retinopathy of Prematurity in a Tertiary Care Newborn Unit in Turkey: Frequency, Outcomes, and Risk Factor Analysis. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 2008;45(8).
 14. Gok F, Mutlu FM, Sarr E, Demirkaya E, Altrnsoy Hl, Bernd W. Congenital Absence of Salivary and Lacrimal Glands Accompanied by Growth and Development Retardation. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2009 10:1-3.
 15. Ceylan OM, Mutlu FM, Altinsoy Hl. Transient binocular diplopia as a rare complication of local anesthesia. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 2010:47.38 1-2
 16. Gundogan FC, Mutlu FM, Altinsoy Hi, Tag A, Oz O, Sobaci G. Pattern visual evoked potentials in the assessment of objective visual acuity in amblyopic children. lnt Ophthalmol 2010.
 17. Altinsoy Hi, Mutlu FM, GUngor R, Sarici SU. Combination of Laser Photocoagulation and lntravitreal Bevacizumab in Aggressive Posterior Retinopathy of Prematurity. J Ophthalmic Surg Lasers & lmaging 2010; 1-5.
 18. Saldir M, Sarici SÜ, Mutlu FM, Mocan C, Altinsoy, Ozcan O; An analysis of neonatal risc factors associated with the devolepment of ophthalmologic problems at infancy and erly childhood: a study of premature infants born at or before 32 weeks of gestation. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 2010;47(6):331-337
 19. Turk A, Ceylan OM, Arici C, Keskin S, Erdurman C, Durukan AH, Mutlu FM, Altinsoy Hİ; Evaluation of the nerve fiber layer and macula in the eyes of healty children using spectral-domain optical coherence tomography; Am J Ophthalmol. 2011 Oct 22, p:1-7
 20. Erdurman FC, Hurmeriç V, Gokçe G, Durukan AH, Sobaci G, Altinsoy HI; Ocular injuries from improvised explosive devices; Eye (Lond). 2011 Nov;25(11):1491-8
 21. Ceylan OM UysalY, Mutlu FM, Tuncer K, Altinsoy Hl. Management of diplopia inpatients with blowout fractures. ındian J Ophthalmol 2011;599:461-4.
 22. A.Turk, OM. Ceylan, C. Arici, S. Keskin, C. Erdurman, AH. Durukan, FM. Mutlu, HI. Altinsoy. Evaluation of the Nerve Fiber Layer and Macula in the Eyes of Healthy Children Using Spectral-Domain Optical Coherence Tomography, Am J Ophthalmol,552-559pp., 2012.
 23. A. Turk, OM. Ceylan, C. Arici, S. Keskin, C. Erdurman, AH. Durukan, FM. Mutlu, HI. Altinsoy, “Reply”, Am J Ophthalmol, 774-775pp.,2012.
 24. Mutlu FM, Küçükevcilioğlu M, Ceylan OM, Altınsoy HI, Sarıcı SU. Risk factor analysis for long-term unfavorable ocular outcomes in children treated for retinopathy of prematurity . Turk J Pediatr. 2013 Jan-Feb;55(1):35-41.
 25. Ceylan OM, Gokce G, Mutlu FM, Uludag HA, Turk A, Altinsoy HI. Consecutive exotropia: risk factor analysis and management outcomes. Eur J Ophthalmol. 2014 Mar-Apr;24(2):153-8.
 26. Gokce G, Ceylan OM, Mutlu FM, Altinsoy HI, Koylu T. Relapsing Devic's disease in a child.J Pediatr Neurosci. 2013 May;8(2):146-9. doi: 10.4103/1817-1745.117852.
 27. Altinsoy HI, Ceylan OM, Mutlu FM, Gokce G. A conventional strabismus surgical approach for lost medial rectus muscles. Strabismus. 2013 Dec;21(4):225-9.
 28. Küçükevcilioğlu M, Mutlu FM, Sarıcı SU, Ceylan OM, Altınsoy HI, Kılıç S,Cekmez F.Frequency, risk factors and outcomes of retinopathy of prematurity in a tertiary care hospital in Turkey Turk J Pediatr. 2013 Sep-Oct;55(5):467-74.
 29. Gokce G, Ceylan OM, Mutlu FM, Altinsoy HI. Intracranial meningiomas and neurofibromatosis type 2. Acta Neurochir (Wien).2014 Jun;156(6):1103.

Uluslararası Kongrelerde Sunulan Sözlü ve Poster Bildirileri

 1. Bayraktar MZ, Avsever G, Altınsoy Hi, Abbanoğlu F,Önal Y.:Acquired color Discriminator deficiencies due to blue-green and pure laser photocoagulation.İnt. Congress of Mil.Med.Comm.1993 İstanbul.
 2. Yıldırım E, Altınsoy Hi, Yakut E.:Objektive criteria of control in intermittant exotropia.Transections of 24.European Strabismological Association.Eds. spiritus M.Eolus Pres.167-172, 1997.
 3. Altınsoy Hİ, Mutlu FM, Bayer A. Inferior oblique palsy and treatment results. Joint Meeting European Strabismological Association, Abstract Book; s:52, Barcelona, İspanya, 2000.
 4. Mutlu FM, Altınsoy Hİ, Durukan H, Uysal Y, Bayraktar MZ. Use of augmented rectus muscle transposition surgery for unilateral VIth nerve palsy. VIIIth Congress of Balkan Military Medical Committee. Abstract Book, s: 676, Cluj-Napocca, Romanya, 2003.
 5. Ceyhan D, Mutlu FM, Erduman C, Altınsoy Hİ. V-Pattern exotropia and up-shoot with abnormal lateral rectus insertion. VIIIth Congress of Balkan Military Medical Committee. Abstract Book, s: 679, Cluj-Napocca, Romanya, 2003.
 6. Mutlu FM, Uysal Y, Altınsoy Hİ, Bayraktar MZ. Surgical results of downshoot and upshoots in Duane’s retraction syndrome. VIIIth Congress of Balkan Military Medical Committee. Abstract Book, s: 558 , Cluj-Napocca, Romanya, 2003.
 7. Altınsoy Hİ, Mutlu FM, Akın R, Uysal Y, Ünay B, Bayraktar MZ. Aicardi syndrome with pineal gland cyst and ventricular septal defect. 30th Annual Meeting of European Paediatric Ophthalmological Society, Abstract Book, s: 69, Manchester, İngiltere, 2004.
 8. Uysal Y, Mutlu FM, Ceylan OM, Tuncer K, Altinsoy Hİ, Bayraktar MZ. Management of diplopia in cases with blow-out fractures. 9 th Congress of Balkan Military Medical Committee. Abstract Book, s: 359, Antalya, Türkiye, 21-24 Haziran 2004.
 9. Uysal Y, Mutlu FM, Ceyhan D, Erduman C, Altinsoy Hİ, Bayraktar MZ. Abnormal lateral rectus insertion associated with V-pattern exotropia and up-shoot. 29. Meeting of the European Strabismological Association, Final program and abstract book, İzmir, 2004, s: 91.
 10. Altinsoy Hİ, Mutlu FM, Uysal Y, Çelebi S. Use of augmented transposition surgery for complex starbismus. 29. Meeting of the European Strabismological Association, Final program and abstract book, İzmir, 2004, s: 38.
 11. Ceyhan D, Mumcuoğlu T, Mutlu FM, Altinsoy Hİ. Efficiency and applicability of TNO and titmus stereoacuity tests in healty children. 9 th Congress of Balkan Military Medical Committee. 21-24 June 2004, Abstract book, Antalya, s: 99.
 12. Altinsoy Hİ. Mutlu FM, Durukan AH, Şahin ÖF, Bayer A. Childhood cataract surgery and glaucoma: importance of corneal diameter. 30th Annual Meeting of European Paediatric Ophthalmological Society, Abstract book, Manchester, 2004, s: 38.
 13. Mutlu FM, Dinçer G,Durukan H, Mumcuoğlu T, Altınsoy Hi.:MRI measurements of horizontal rectus muscles in osotropia:the role of amblyopia.29. Meeting of The European Strabismological Association, Final program and abstract book, 1-4 june 2004, s:13.
 14. Tomaç S, Mutlu FM, Altınsoy Hİ. Duane retraction syndrome: Its sensorial features. Annual meeting of AAO, Final program, s: 234, Chicago, ABD, 2005
 15. Tomaç S, Akın T, Mutlu FM, Altınsoy Hİ. Binocularity following surgical correction of longstanding strabismus in adults. ARVO Meeting, 1-5 May 2005, Florida, ABD. Invest Ophthalmol Vis Sci 2005; 46: 2953 Suppl.
 16. Mutlu FM, Altınsoy Hİ, Mumcuoğlu T, Kerimoğlu H, Kılıç S, Kul M, Sarıcı SÜ, Alpay F. Frequency and risk factor analysis for ROP: A Multivariate statistical Analysis. World ROP Meeting, Final Program and Abstract Book, s: 38, Vilnius, Litvanya, 14-16 September 2006
 17. Altınsoy Hİ, Mutlu FM, Mumcuoğlu T, Kerimoğlu H, Kılıç S, Kul M, Sarıcı SÜ, Alpay F. Treatment outcomes of retinopathy of prematurity at a tertiery level hospital in Turkey. World ROP Meeting, Final Program and Abstract Book, s: 168. Vilnius, Litvanya, 14-16 September 2006.
 18. Mutlu FM, Demirel A, Gündogan FC, Altinsoy Hl. Optokinetic Nystagmus and Sensorial Tests in Different Types of Strabismus. AAPOS, 2009
 19. Mutlu FM, UysalY, Ceylan OM, Altinsoy Hi, Bayraktar MZ. Management of diplopia in cases with blow-out fractures. 14th Congress of Balkan Military Medical Committee. Abstract Book, s: 359, Burgas, Bulgaria, 11-14 May 2009.
 20. Mutlu FM, Altınsoy Hi, Hurmeriç V, Cansu S. Risk Factors for the Development of Threshold ROP in lnfants with ROP. World ROP Congress, Abstract Book, s:73-74. New Delhi, Hindistan, 21-23 November 2009.
 21. Altınsoy Hi, Mutlu FM, Güngör R, Sobacı G, Sarıcı SU. Combination of Laser Photocoagulation and lntravitreal Bevacizumab in Aggressive Posterior Retinopathy of Prematurity. World ROP Congress, Abstract Book, s: 87. New Delhi, Hindistan, 21-23 November 2009
 22. Gökçe G, Ceylan OM, Mumcuoğlu T, Mutlu FM, Altınsoy Hi. Long-Term outcomes of lnfantile Esotropia After Surgery. Xlth Meeting of the lnternational Strabismological Association. Abstract Book, s. 71. istanbul, 22-25 September 2010.
 23. Küçükevcilioğlu M, Ceylan OM, Mutlu FM, Altınsoy Hi. Lnfantile Esotropia Over 20 Years of Age. Xlth Meeting of the lnternational Strabismological Association. Abstract Book, s: 75. istanbul, 22-25 September 2010.
 24. Mutlu FM, Eryürük B, Erdurman C, Altınsoy Hi. Myectomy Versus Anterior Transposition of the lnferior Oblique Muscle in Unilateral Superior Oblique Paresis. XIth Meeting of the lnternational Strabismological Association. Abstract Book, s:93. istanbul, 22-25 September 2010.
 25. Altınsoy Hi, Ceylan OM, Gökçe G, Mutlu FM. Management of Lost Medial Rectus Muscle During Strabismus Surgery. Xlth Meeting of the lnternational Strabismological Association. Abstract Book, s: 127. istanbul, 22-25 September 2010.
 26. Ceylan OM, Türk A, Erdurman FC, Altinsoy Hi, Mutlu FM. Comparison of the effectiveness of Peribulbar and Sub-Tenon's Anaesthesia in Horizontal Strabismus Surgery. Xlth Meeting of the lnternational Strabismological Association. Abstract Book, s: 134. istanbul, 22-25 September 2010.
 27. Mutlu FM, Altinsoy Hl, Sobaci G, Gungor R, Sarici SU. lntravitreal Bevacizumab in Aggressive Posterior ROP. AAA &MEACO Annual Meeting. Final Program, s:203. 16-19 October 2010, Chicago, USA.
 28. Altınsoy HI ,Gökçe G,Ceylan OM,Mutlu FM. Long-term motor and sensory outcomes after surgery for infantile esotropia. ESCRS and Pediatric Opht.meeting 7-8 September 2012 Milano
 29. Altınsoy Hİ, Gokce G, Ceylan OM, Mutlu FM. 2nd World Congress of Pediatric Ophthalmology and Strabismus, Mılan, Italy.Long term motor and sensory outcomes after surgery for infantile esotropia.23,2012.
 30. M. Küçükevcılıoğlu, FM. Mutlu, HI. Altınsoy, OM. Ceylan, “Longterm outcomes of treated retinopathy of prematurity: A 10 year overview”. The 3rd World Congress on Controversies In Ophthalmology., 20 pp., İstanbul, Türkiye, Mart 2012.
 31. G. Gokçe, OM. Ceylan, HI. Altınsoy, FM. Mutlu, “Alfabetic pattern strabismus in Bardet-Biedl syndrome”.The 3rd World Congress on Controversies In Ophthalmology., 20 pp., İstanbul, Türkiye, Mart 2012.
 32. C. Ozgonul, OM. Ceylan, HI. Altınsoy, FM. Mutlu, “ Sixth nerve palsy associated with cerebral venous thrombosis”.The 3rd World Congress on Controversies In Ophthalmology., 37 pp., İstanbul, Türkiye, Mart 2012.
 33. Doganer YC, Aydogan U, Ceylan OM, Nerkız P, Yolcu U, Gokce G ,Mutlu FM, Altınsoy HI. Assessment of eye health among first class students in primary school.Wonca, Jeju,2012.
 34. Ceylan OM, Mutlu FM, Altınsoy Hİ, Turk A, Gokce G. 2nd World Congress of Pediatric Ophthalmology and Strabismus, Mılan, Italy. Consecutive exotropia after bimedial rectus recession surgery for childhood esotropia :risk factor analysis,sayfa 46, 2012.

Ulusal Kongrelerde Sunulan Sözlü ve Poster Bildirileri

 1. Yıldırım C, Altinsoy Hİ:Disosiye horizontal Deviasyon TOD XXXI Ulusal Kongresi , 16-20 Eylül 1997.
 2. Mutlu FM, Bayer A, Tatar K, Erdem Ü, Altınsoy Hİ. Okul öncesi çocuklarda ambliyopi prevalansı ve nedenlerinin araştırılması (Ön çalışma). TOD XXXIII. Ulusal Kongresi (İzmir) Bildiri Özet Kitabı, s: 100 , 1999.
 3. Mutlu FM, Durukan H, Altınsoy Hİ. Tek taraflı 6. sinir felcinde Foster ameliyatı sonuçları. TOD XXXV. Ulusal Kongresi (İzmir) Bildiri Özet Kitabı, s: 74, 2001.
 4. Erdem Ü, Mutlu FM, Hürmeriç V, Altınsoy Hİ. Yükselen ve düşen göz sendromları. TOD XXXV. Ulusal Kongresi (İzmir) Bildiri Özet Kitabı, s: 145 , 2001.
 5. Şahin ÖF, Durukan AH, Bayer A, Mutlu FM, Altınsoy Hİ. Çocukluk dönemi katarakt ameliyatı sonrası glokom: Kornea çapının önemi. TOD XXXVI. Ulusal Kongresi (Ankara) Bildiri Özet Kitabı, s: 192, 2002
 6. Altınsoy Hİ, Mutlu FM, Bayer A, Uysal Y. Alt oblik adele felci ve tedavi sonuçları. TOD XXXVI. Ulusal Kongresi (Ankara) Bildiri Özet Kitabı, s: 99, 2002.
 7. Salih Altun, A.Hakan Durukan , H.İ.Altınsoy, Yusuf Uysal ,Üzeyir Erdem:Skleral çökertme uygulanan hastalarda göz hareketlerinin değerlendirilmesi. TOD XXXVI.Ulusal Kongresi Ankara bildiri özet kitabı, sB136, 2002.
 8. Çelebi S, Uysal Y, Mutlu FM, Altınsoy Hİ. Addüksiyonda elevasyon veya depresyon (upshoot veya down-shoot) gösteren Duane retraksiyon sendromlu olgularda cerrahi tedavi sonuçlarımız. TOD XXXVI. Ulusal Kongresi (Ankara) Bildiri Özet Kitabı, s: 99, 2002.
 9. Ceyhan D, Durukan H, Mutlu FM, Altınsoy Hİ. Anormal lateral rektus yerleşimi ve up shoot. TOD XXXVI. Ulusal Kongresi (Ankara) Bildiri Özet Kitabı, s: 134, 2002.
 10. Dinçer G, Mutlu FM, Bulakbaşı N, Evereklioğlu C, Durukan AH, Altınsoy Hİ, Erdem Ü. Konkomitant horizontal şaşılık olgularında magnetik rezonans görüntüleme ile iç ve dış rektus kas kalınlıklarının değerlendirilmesi. TOD XXXVII. Ulusal Kongresi (İstanbul) Bildiri Özet Kitabı, s: 109, 2003.
 11. Durukan AH, Ceylan M, Mutlu FM, Altınsoy Hİ, Kahraman S, Uysal Y. Kraniofarengiomalı dört olguda göz bulguları ve göz muayenesinin önemi. TOD XXXVII. Ulusal Kongresi (İstanbul) Bildiri Özet Kitabı, s: 158, 2003
 12. Uysal Y, Mutlu FM, Akın R, Altınsoy Hİ, Bayraktar MZ. Aicardi sendromu: Göz bulgularının önemi. TOD XXXVII. Ulusal Kongresi (İstanbul) Bildiri Özet Kitabı, s: 157, 2003.
 13. Tomaç S, Mutlu FM, Altınsoy Hİ. Duane retraksiyon sendromunda binokülarite. TOD XXXVIII. Ulusal Kongresi (Ankara) Bildiri Özet Kitabı, s: 188, 2004.
 14. Tomaç S, Akın T, Mutlu FM, Altınsoy Hİ. Uzun süreli kayması olan erişkin hastalarda postoperatif binokülarite. TOD XXXVIII. Ulusal Kongresi (Ankara) Bildiri Özet Kitabı, s: 108, 2004.
 15. Mumcuoğlu T, Mutlu FM, Altınsoy Hİ, Alpay F, Kul M. Prematüre retinopatisinde risk faktörleri ve takip sonuçlarımız. TOD XXXVIII. Ulusal Kongresi (Ankara) Bildiri Özet Kitabı, s: 120, 2004.
 16. Altinsoy Hİ, Mutlu FM, Mumcuoğlu T. Tek taraflı VI. Sinir felci olgularında rektus kaslarının güçlendirilmiş transpozisyon cerrahisi sonuçları. TOD XXXVIII. Ulusal Kongresi (Ankara) Bildiri Özet Kitabı, s: 109, 2004.
 17. Akay F, Mutlu F M, Hürmeriç V, Altınsoy HI. İnfantil Ezotropya Nedeniyle İki Taraflı İç Rektus Kası Geriletmesinin Uzun Dönem Sonuçları. TOD 39. Ulusal Kongresi (Antalya) Bildiri Özet Kitabı, s: 132, 2005.
 18. Erdurman C, Mumcuoğlu T, Dervişoğulları S, Mutlu FM, Altınsoy Hİ. Çocukluk dönemi katarakt tedavisi sonuçları.TOD 39. Ulusal Kongresi (Antalya) Bildiri Özet Kitabı, s: 116 , 2005.
 19. Altınsoy Hİ, Erdurman C, Erdem Ü, Mutlu FM. Doğumsal bilateral üst oblik parezisi. TOD 39. Ulusal Kongresi (Antalya) Bildiri Özet Kitabı, s: 319, 2005.
 20. Halili İ, Hürmeriç V, Altınsoy Hİ, Mutlu FM, Bayraktar MZ. Ateşli silah yaralanması sonrası gelişen sinerjistik konverjans. TOD 39. Ulusal Kongresi (Antalya) Bildiri Özet Kitabı, s: 312, 2005.
 21. Erdurman C, Altınsoy Hİ, Uysal Y, Mumcuoğlu T, Mutlu FM, Bayraktar MZ. Pitozis olgularında aponevroz katlama yöntemi. TOD 39. Ulusal Kongresi (Antalya), Bildiri Özet Kitabı, s: 292, 2005.
 22. Gündoğan FÇ, Mutlu FM, Altınsoy Hİ, Sobacı G, Bayraktar MZ. Pediatrik ambliyopide objektif görme keskinliği belirlenmesinde patern VEP testi. TOD 40. Ulusal Kongresi (Antalya) Bildiri Özet Kitabı, s: 147, 2006.
 23. Ceylan OM, Mutlu FM, Altınsoy Hİ. Diş ve sinüs cerrahisine bağlı diplopi: Lokal anestezinin geçici diplopi yapması. TOD 40. Ulusal Kongresi (Antalya), Bildiri Özet Kitabı, s: 326, 2006.
 24. Civelekler M, Uysal Y, Mutlu FM, Altınsoy Hİ, Halili İ, Aydemir O, Bayraktar MZ. Çift elevatör felçli olguların değerlendirilmesi. TOD 40. Ulusal Kongresi (Antalya), Bildiri Özet Kitabı, s: 333, 2006.
 25. Altınsoy Hi, Mutlu FM, Hürmeriç V. 6 sinir paralizisi ve tek taraflr yukarı bakış kısıtlılığında basit bir transpozisyon yöntemi: sonuçları. 502-94/262. TOD 43. Ulusal Kongresi (Antalya), Bildiri Özet Kitabı, s: 193-1 94, 2009.
 26. Mutlu FM, Altınsoy HI. Sinus cerrahisi sonrası gelişen şaşılık olguları: Tanı ve Tedavi. 502-94/256. TOD 43. Ulusal Kongresi (Antalya), Bildiri Ozet Kitabı, s: 191, 2009.
 27. Gökçe G, Ceylan OM, Mutlu FM, Altınsoy Hi. Tek taraflı elevasyon yetmezliğinde klinik özellikler ve tedavi yaklaşımları. SOZ-ŞA/212. TOD 44. Ulusal Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, s:182,2010.
 28. Küçükevcilioğlu M, Mutlu FM, Sarıcı SU, Ceylan OM, Altınsoy Hi, Çekmez F. Premature Retinopatisi: On yılın Özeti. SOZ- TRl246. TOD 45. Ulusal Kongresi (Kıbrıs), Bildiri Özet Kitabı, s:197 ,2011.
 29. Karaca U, Altınsoy HI, Mutlu FM, Ceylan OM. Horizontal şaşılık olgularında yeni tedavi yaklaşımı:Bupivakain enjeksiyonu. Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi, Program ve Özet Kitabı, 165, Antalya, 2012.
 30. Ceylan OM, Altınsoy HI, Mutlu FM, Özcan E, Köylüoğlu T. Orbita travması nedeni ile Canine Tooth Sendromu. Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi, Program ve Özet Kitabı, 298, Antalya, 2012.
 31. Eren M, Uysal Y, Ceylan OM, Mutlu FM, Altınsoy Hİ. Şaşılık Cerrahisi sonrası skleral incelme. Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi, Program ve Özet Kitabı,417-418, Antalya, 2012.

Hemen Randevu Alın

Detaylı Tıbbi Teşhis ve Tedavi Yöntemleri İçin...