Op. Dr. Uğur ÜNSAL

Şube:İzmir Çankaya
Doğum Yeri ve Tarihi:1974 – Nallıhan/ANKARA
Eğitim Bilgileri:1997 GATA Tıp Fakültesi – Ankara
Uzmanlık Alanı:Göz Hastalıkları Uzmanı
Üye Olduğu Dernek ve Kuruluşlar:Türk Oftalmoloji Derneği - Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birimi Aktif Üyesi TCOD Üyesi
Bildiği Diller:İngilizce


Özgeçmiş

 

Adı Soyadı                  

Uğur ÜNSAL

 

Bildiği Yabancı Diller   

İngilizce

 

Eğitim Durumu ve Tecrübe 

Doktora

 

Tedavi Alanları      

Katarakt

Vitroretinal Cerrahi

Medikal Renita

Oküloplasti Cerrahi

Şaşılık Cerrahisi

 

Çalıştığı Merkezler  

GATA, Jn.Gnl.K.lığı İZMİR Dispanseri

 

Vaka Deneyimi   

100.000 üzeri Katarakt Cerrahisi

5000 üzeri Vitroretinal Cerrahi

2000 üzeri Şaşılık ve Okülaplasti Cerrahisi

Üyesi Olduğu Dernekler  

TOD, TCOD, AAO, ESCRS

 

1974 yılında Ankara’nın Nallıhan ilçesinde doğdum.İlk-orta-ve lise eğitimimi Nallıhan’da tamamladım.1991 yılında ÖSYM sınav sonuçlarına göre GATA Askeri Tıp Fakültesine yerleştirildim.1997 yılında GATA devre ikincisi diplomamı TBMM başkanından olarak askeri tıp fakültesini bitirdim.1998-2000 yılları arasında Şırnak Jandarma Komando Tugayı Baştabibliği görevini yürüttüm.2000 yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göz Servisinde uzmanlık eğitimime başladım.2003 yılında göz ihtisasını bitirdikten sonra İzmir Jandarma Dispanserine göz hastalıkları uzmanı olarak atandım.2005 yılında İzmir Hava Lisan Okulunde 6 ay süresince intermediate ve advanced İngilizce kursuna katıldım.2010 yılında askeriyeden emekli olup BATIGÖZ Hastanesinde tam zamanlı olarak çalışmaya başladım.Evliyim ve İngilizce bilmekteyim.

 

Dr. Uğur ÜNSAL

 

BİLİMSEL YAYINLAR

A.Yurtdışı Yayınlar

1. Bilge AH, Aykan U, Akin T, Unsal U. The effects of three-piece or single-piece acrylic intraocular lens implantation on posterior capsule opacification.
Eur J Ophthalmol. 2004 Sep-Oct;14(5):375-80

2. Bilge AH, Aykan U, Akin T, Unsal U.Review of sterile, postoperative, anterior segment inflammation following cataract extraction and intraocular lens implantation. Eur J Ophthalmol. 2005 Mar-Apr;15(2):224-7.

 

B.Yurtiçi Yayınlar

1. Yıldız T F, Ünsal U, Yalçın H, Karadayı K, Örge Y, Gülecek O.Birincil alt oblik hiperfonksiyonunda geriletme ve tenotomi sonuçlarımız.T. Klin. Oftalmoloji 2003;2:82-85

2. Karadayı K,Çiftçi F, Yıldız TF, Sönmez M, Ünsal U, Güngör A, Gülecek O. Lakrimal sistem tıkanıklıklarında silikon entübasyonu:problemler,komplikasyonlar,ve başarı oranları. T Oft Gaz. 2003;4:498-505

3. Aykan Ü,Karadayı K, Akın T, Bilge A H, Ünsal U. 5.5 mm 3-parçalı akrilik GİL implantasyonunun arka kapsül kesifliklerine etkisi:3 yıllık randomize prospektif çalışma sonuçlarımız. T Oft Gaz. 2003;4/1:575-578

4. Ünsal U, Akın T, Aykan Ü, Bilge A H. 5.5 mm optik çaplı 3-parçalı ve tek parçalı hidrofobik akrilik göz içi lens (GİL) implantasyonu sonrasında erken ve geç dönem refraksiyon sonuçalarımız. T Oft Gaz. 2004;2:103-107

5. Ünsal U, Yıldız T. F, Akın T.Altıncı sinir paralizisi sonuçları .T Oft. Gazetesi 2006-6

6. Ünsal U, Söyler M, Oktay F, Yıldırım E.Göziçi lens gücü hesaplamasında IOL master değerleri . T Oft. Gazetesi 2006-6

7. Ünsal U, Söyler M, Oktay F. Akut suprakoroidal ekspulsif hemoraji T Oft. Gazetesi 2007-4

8.Ünsal U, Söyler M.Perforan göz yaralanması sonrası oluşan aniridi ve afakinin iris boyalı göziçi lensi ile tamiri.Katarakt ve glokom dergisi 2007,cilt 2, sayı 2.

9.Ünsal U, Söyler M, Biliş S, Oktay F, Yıldırım E. Acrysof ReSTOR göziçi lens implantasyonu sonrasında erken dönem sonuçlarımız. T Oft. Gaz

10.Ünsal U, Söyler M, Biliş S. Keratakonus tedavisinde keraring kullanımı sonuçları. T Oft. Gaz

 

BİLİMSEL BİLDİRİLER

1. Çiftçi F,Karadayı K, Yıldız TF, Sönmez M, Ünsal U, Gülecek O. Lakrimal sistem tıkanıklıklarında silikon entübasyonu:problemler,komplikasyonlar,ve başarı oranları. XXVI. Ulus.Türk Oft. Kong. Bült. Ankara 2002;OPC-1/371

2.Çiftçi F,Karadayı K, Yıldız TF, Sönmez M, Ünsal U, Gülecek O. Probing and silicone intubation in lacrimal stenosis:Pitfalls, complications, and succcess rates ESOPRS 2002

3. Akın T, Karadayı K, Yıldız T F, Ünsal U. Patients on artificial tears might be prescribed wrong glasses or contacts or worse, miscorrected with a keratorefractive procedure.14th Congress of Europen Society of Ophthalmology Madrid 2003;FP120:83

4. Karadayı K, Mocan M F, Akın T, Ünsal U. Forceps continuous curvilinear capsulorhexis(CCC);is there a simpler alternative. 14th Congress of Europen Society of Ophthalmology Madrid 2003;FP120:83

5.Yıldırım Y, Ünsal U, Karadayı K, Yıldız T F, Sönmez M, Akın T.Topikal anestezik damlalar havalı non kontakt tonometrik ölçümlerde yan etkiler haricinde bir fark meydana getirmezler. XXVII. Ulus.Türk Oft. Kong. Bült. İstanbul 2003;GL-1;216

6. Ünsal U, Aykan Ü, Akın T, Bilge A H, Gülecek O.3-parçalı ve tek parçalı akrilik GİL implantasyonunun arka kapsül kesifliklerine etkisi. XXVII. Ulus.Türk Oft. Kong. Bült. İstanbul 2003;KRC-4/127

7.Ünsal U, Yıldırım Y, Karadayı K, Yıldız T F, Akın T, Sönmez M,Suni gözyaşı kullanan hastalarda muhtemel yanlış gözlük veya kontakt lens reçetelendirilmesi ya da daha kötüsü hatalı refraktif girişim. XXVII. Ulus.Türk Oft. Kong. Bült. İstanbul 2003;EP-1/70

8. Soyler M, Ünsal U, Oktay F Fish hook injuries ESOT Roma

9. Söyler M, Ünsal U, Ozil Fako sonuçlarımız TOD 40. Ulusal Kongresi, Antalya 2006.

10. Ünsal U, Söyler M ve ark. Acrysof ReSTOR GİL implantasyon sonuçlarımız.TOD 40. Ulusal Kongresi, Antalya 2006.

11. Söyler M, Ünsal U, Yıldırım E. Viskoelastiksiz IOL yerleştirilmesinin postoperatif göziçi basıncına etkisi. Glokom kongresi Atina

12. Soyler M, Ünsal U, Yıldırım E. Acrysof ReSTOR IOL implantasyon sonuçlarımız ASCRS 2006 San Diego

13. Ünsal U, Söyler M,Oktay F.Acrysof ReSTOR implantasyonu sonrasında Nd Yag laser kapsülotomi sonrasında kontrast sensitivite.TOD 41.Ulusal kongresi , Antalya 2007.

14. Söyler M, Ünsal U, Oktay F Tek göze implante edilen Acrysof ReSTOR sonrasında kontrast sensitivite . TOD 41.Ulusal kongresi , Antalya 2007.

15. Ünsal U, Soyler M, Oktay F, Bolu H Odunsu konjonktivitli bir olguya yaklaşım. TOD 41.Ulusal kongresi , Antalya 2007.

16. Ünsal U, Söyler M, Oktay F, Topaloğlu A, Yıldırım E. Bilateral refrakif lens değişimi yapılan olgularda kullanılan acrysof restor göziçi lensi sonuçlarımız. TOD 42.Ulusal kongresi , Antalya 2008.

17.Söyler M, Aydın R , Ünsal U. Visual outcomes after cataract surgery with implantation of a AcrySof IQ ReStor +2.5 D intraocular lens. ESCRS Winter 2015 , İstanbul.

18. Söyler M, Ünsal U, Aydın R,. Visual outcomes after cataract surgery with implantation of lentis M plus MF 30 multifocal intraocular lens. ESCRS Winter 2015, İstanbul.

 

VİDEO VE FOTOĞRAF

1.(F) Çiçek lens.Ünsal U, Söyler M. TOD 40. Ulusal Kogresi,Antalya 2006 (1.lik ödülü)

2.(V)İris kolobomu.Ünsal U, Söyler M, Topaloğlu Aziz Serkan. TOD 40. Ulusal Kogresi,Antalya 2006

3.(V). İris kolobomunun iris segmenti ile rekonstrüksiyonu.Söyler M, Ünsal U. 9 Eylül Üniversitesi Canlı Cerrahi Günleri, video sempozyumu İzmir 2006.

4.(F)İris Danteli. Ünsal U, Söyler M. TOD 41. Ulusal Kogresi,Antalya 2007

5.(F)Optik sinirin doğuşu.Ünsal U, Söyler M. TOD 41. Ulusal Kogresi,Antalya 2007

6.(V)Zonülozisli bir olguya yaklaşım Ünsal U, Söyler M. TOD 41. Ulusal Kogresi,Antalya 2007.

7. (V) IOL repozisyonu .Ünsal U, Söyler M. TOD Katarakt ve Refraksiyon Birimi II. Canlı Cerrahisi, İstanbul 2008

8. (V) İridodializli bir olguya yaklaşım.Söyler M, Ünsal U. TOD Katarakt ve Refraksiyon Birimi II. Canlı Cerrahisi, İstanbul 2008

9. (F) Anterior lentikonus. Ünsal U, Söyler M. TOD 42.Ulusal kongresi , Antalya 2008.

10. (F) Böğürtlen. Ünsal U, Söyler M. TOD 42.Ulusal kongresi , Antalya 2008.

11.(V). İntraoperatif iridodializ gelişen olguya yaklaşım. Ünsal U, Söyler M. TOD 42.Ulusal kongresi , Antalya 2008.

Hikongresi , Antalya 2008.

12.(V) Travma geçire bir gözde fako cerrahisi:Fakoemülsifikasyon+Cionni halkası+Ahmed segmenti+IOL implantasyonu+pupilloplasti..Söyler M. Ünsal U. TOD 42.Ulusal kongresi Antalya 2008

13.(V) Ünsal U.Beyaz kataraktta ön kapsüloreksisin ön vitrektomi ile yapılması. TOD 46.Ulusal Kongresi Antalya 2012

14.(V) Ünsal U.Travmatik kataraktlı olguya yaklaşım. TOD 48. Ulusal Kongresi Antalya 2014 Üçüncülük ödülü almıştır

KONUŞMALARIM

1.GİM subluksasyonlarında exchange mi yapmak gerekir.TOD 46. Ulusal Kongresi Antalya 2012

2.Zor olgularda katarakt cerrahisi , TOD 46.Ulusal Kongresi Antalya 2012

3. Hidrofobik lensler TOD 46.Ulusal Kongresi Antalya 2012

4.Göziçi lens dislokasyonları ve değişim nedenleri. TOD Ulusal Kongresi Antalya 2014

5.Afaki tashihinde artizan göziçi lensi terh edilmeli mi? TOD Ulusal Kongresi Antalya 2014


Hemen Randevu Alın

Detaylı Tıbbi Teşhis ve Tedavi Yöntemleri İçin...