IOL master, katarakt ameliyatında kullanılacak yapay lensin gücünü (derecesini) tam olarak ölçmek için kullanılmaktadır.